Бонд, Зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр /тухай бүр/
Нүүр хуудас / Шилэн данс / Бусад / Ил тод байдал / Бонд, Зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр /тухай бүр/

Бонд, Зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр /тухай бүр/

Нэр Тайлант хугацаа Тайлан оруулсан огноо
Хавсралт
1 12,01Ти-жи-эн-эм систем-1.pdf 2021.01.29 - 2021.01.31 2021.01.18 Үзэх
2 A119.pdf 2021.01.18 - 2021.01.31 2021.01.18 Үзэх
3 01,21 Альфа-фильтер.pdf 2021.01.18 - 2021.01.31 2021.01.18 Үзэх
4 05,26Univsion.pdf 2021.01.18 - 2021.01.31 2021.01.18 Үзэх
5 06,19 Улаан загалмайн хороо.pdf 2021.01.18 - 2021.01.31 2021.01.18 Үзэх
6 09,21Монос(1).pdf 2021.01.18 - 2021.01.31 2021.01.18 Үзэх
7 10,26 Жэсус он ХХК-1.pdf 2021.01.18 - 2021.01.31 2021.01.18 Үзэх
8 10,27АШУҮИС.pdf 2021.01.18 - 2021.01.31 2021.01.18 Үзэх
9 11,02 Жэсус он ХХК-2.pdf 2021.01.18 - 2021.01.31 2021.01.18 Үзэх
10 11,05 СЭСОСИ ХХК.pdf 2021.01.18 - 2021.01.31 2021.01.18 Үзэх
11 11,05 Энхүл колор дизайн ХХК.pdf 2021.01.18 - 2021.01.31 2021.01.18 Үзэх
12 11,18Хас-хөндлөн-констракшн ХХК.pdf 2021.01.18 - 2021.01.31 2021.01.18 Үзэх
13 12,01 Их уул трейд ХХК.pdf 2021.01.18 - 2021.01.31 2021.01.18 Үзэх
14 12,01Гал-импекс ХХК.pdf 2021.01.18 - 2021.01.31 2021.01.18 Үзэх
15 12,01Цоналха Жалба ХХК.pdf 2021.01.18 - 2021.01.31 2021.01.18 Үзэх
16 12,03 Симатай промошн ХХК.pdf 2021.01.18 - 2021.01.31 2021.01.18 Үзэх
17 12.03 Эм жи би эм.pdf 2021.01.18 - 2021.01.31 2021.01.18 Үзэх
18 12,07 Баянцорж ХХК.pdf 2021.01.18 - 2021.01.31 2021.01.18 Үзэх
19 12,07 Билэгтжонон ХХК.pdf 2021.01.18 - 2021.01.31 2021.01.18 Үзэх
20 12,07 Сайндайн зам ХХК.pdf 2021.01.18 - 2021.01.31 2021.01.18 Үзэх
21 12,07Алаг манан ХХК.pdf 2021.01.18 - 2021.01.31 2021.01.18 Үзэх
22 12,07Ванг-Жианхуй.pdf 2021.01.18 - 2021.01.31 2021.01.18 Үзэх
23 12,07Үлэмж-Нөхөрлөл.pdf 2021.01.18 - 2021.01.31 2021.01.18 Үзэх
24 12,08 Мандах цацрал цонх.pdf 2021.01.18 - 2021.01.31 2021.01.18 Үзэх
25 12,08Гэрэлт-Жим-Консалтинг.pdf 2021.01.18 - 2021.01.31 2021.01.18 Үзэх
26 12,09 Ай эм тех ХХК.pdf 2021.01.18 - 2021.01.31 2021.01.18 Үзэх
27 a136.pdf 2021.01.18 - 2021.01.31 2021.01.18 Үзэх
28 12,11 ЭЙ ЭМ ЖЭЙ ХХК.pdf 2021.01.18 - 2021.01.31 2021.01.18 Үзэх
29 12,14 Номин Трейдинг ХХК.pdf 2021.01.18 - 2021.01.31 2021.01.18 Үзэх
30 12,14 Норкут констракшн ххк 1.pdf 2021.01.18 - 2021.01.31 2021.01.18 Үзэх
31 12,14 Норкут констракшн ХХК.pdf 2021.01.18 - 2021.01.31 2021.01.18 Үзэх
32 12,14 Сүлд жи эн эс ХХК.pdf 2021.01.18 - 2021.01.31 2021.01.18 Үзэх
33 12,14Сүлд жи эн эс ХХК.pdf 2021.01.18 - 2021.01.31 2021.01.18 Үзэх
34 12,15Тэс-скай.pdf 2021.01.18 - 2021.01.31 2021.01.18 Үзэх
35 12,16 Киберком ХХК.pdf 2021.01.18 - 2021.01.31 2021.01.18 Үзэх
36 12,16Радиашн контрол менежмент ххк.pdf 2021.01.18 - 2021.01.31 2021.01.18 Үзэх
37 12,18 Аажам батаа.pdf 2021.01.18 - 2021.01.31 2021.01.18 Үзэх
38 12,18 Их шүүдэргэнэ импорт ХХК.pdf 2021.01.18 - 2021.01.31 2021.01.18 Үзэх
39 12,18 Мөнхийн шинэ хүсэл ХХК.pdf 2021.01.18 - 2021.01.31 2021.01.18 Үзэх
40 12,18 Сайндайн зам ХХК.pdf 2021.01.18 - 2021.01.31 2021.01.18 Үзэх
41 12,18premirer XXK.pdf 2021.01.18 - 2021.01.31 2021.01.18 Үзэх
42 12,18Алтан-эгшиг.pdf 2021.01.18 - 2021.01.31 2021.01.18 Үзэх
43 12,18Би-си-ти-1.pdf 2021.01.18 - 2021.01.31 2021.01.18 Үзэх
44 12.18 Сайн инженеринг групп.pdf 2021.01.18 - 2021.01.31 2021.01.18 Үзэх
45 12,21 Мед импекс интернэшнл ХХК.pdf 2021.01.18 - 2021.01.31 2021.01.18 Үзэх
46 12,21Тэлмэн халиун ХХК.pdf 2021.01.18 - 2021.01.31 2021.01.18 Үзэх
47 А142.pdf 2021.01.18 - 2021.01.31 2021.01.18 Үзэх
48 Б423.pdf 2021.01.18 - 2021.01.31 2021.01.18 Үзэх
49 12,26 Тэс скай ХХК.pdf 2021.01.18 - 2021.01.31 2021.01.18 Үзэх
50 03.06 гандирс- од ххк.pdf 2020.12.11 - 2020.12.31 2020.12.11 Үзэх
51 08.19 Сигнатур ХХК.pdf 2020.12.11 - 2020.12.31 2020.12.11 Үзэх
52 9.01 Мобинет ХХК.pdf 2020.12.11 - 2020.12.31 2020.12.11 Үзэх
53 9.07 Буяа ХХК.pdf 2020.12.11 - 2020.12.31 2020.12.11 Үзэх
54 9.21 Альфа софт ххк.pdf 2020.12.11 - 2020.12.31 2020.12.11 Үзэх
55 10.25 Жи жи би эс ххк.pdf 2020.12.11 - 2020.12.31 2020.12.11 Үзэх
56 10.26 OК тавилга ХХК.pdf 2020.12.11 - 2020.12.31 2020.12.11 Үзэх
57 10.28 Тоонотпринт ххк.pdf 2020.12.11 - 2020.12.31 2020.12.11 Үзэх
58 10.28 Юнайтед инеллидженс ххк.pdf 2020.12.11 - 2020.12.31 2020.12.11 Үзэх
59 A114.pdf 2020.12.11 - 2020.12.31 2020.12.11 Үзэх
60 11.04 Ю ЖИ ДИ ЦЕНТР ХХК.pdf 2020.12.11 - 2020.12.31 2020.12.11 Үзэх
61 11.09 Эйч ар ви констракшн ххк.pdf 2020.12.11 - 2020.12.31 2020.12.11 Үзэх
62 Саммит Медикал сервис ххк-2.pdf 2020.12.11 - 2020.12.31 2020.12.11 Үзэх
63 Саммит Медикал сервис ххк-1.pdf 2020.12.11 - 2020.12.31 2020.12.11 Үзэх
64 11.10 ЭДУ ФАМИЛИ ХХК.pdf 2020.12.11 - 2020.12.31 2020.12.11 Үзэх
65 А117.pdf 2020.12.11 - 2020.12.31 2020.12.11 Үзэх
66 11.13 Номтдент ххк.pdf 2020.12.11 - 2020.12.31 2020.12.11 Үзэх
67 11.18 Буяа ххк.pdf 2020.12.11 - 2020.12.31 2020.12.11 Үзэх
68 Б372.pdf 2020.12.11 - 2020.12.31 2020.12.11 Үзэх
69 11.18 Хас хөндлөн констракшн ХХК.pdf 2020.12.11 - 2020.12.31 2020.12.11 Үзэх
70 11.19 АЧ ЕСӨН ЭНХ ХХК.pdf 2020.12.11 - 2020.12.31 2020.12.11 Үзэх
71 А124.pdf 2020.12.11 - 2020.12.31 2020.12.11 Үзэх
72 11.20 ХИТ ХАУС ХХК.pdf 2020.12.11 - 2020.12.31 2020.12.11 Үзэх
73 11.23 Буяа ХХК.pdf 2020.12.11 - 2020.12.31 2020.12.11 Үзэх
74 11.23 Саммит медикал сервис ххк.pdf 2020.12.11 - 2020.12.31 2020.12.11 Үзэх
75 Өглөг-авалагын-мэдээ.pdf 2020.12.11 - 2020.12.31 2020.12.11 Үзэх
76 Үнэлгээний хороо,0,.pdf 2020.11.11 - 2020.11.30 2020.11.11
77 9.1 Энх арслан ХХК.pdf 2020.11.11 - 2020.11.30 2020.11.11 Үзэх
78 9.15 Хаан зоос ХХК.pdf 2020.11.11 - 2020.11.30 2020.11.11 Үзэх
79 9.15 Хардбокс ХХК.pdf 2020.11.11 - 2020.11.30 2020.11.11 Үзэх
80 9.23 Санхүүгийн тооцоолох групп ХХК.pdf 2020.11.11 - 2020.11.30 2020.11.11 Үзэх
81 9.25 Импрессолоур ХХК.pdf 2020.11.11 - 2020.11.30 2020.11.11 Үзэх
82 9.29 Эрх сондор бюлдинг ХХК.pdf 2020.11.11 - 2020.11.30 2020.11.11 Үзэх
83 10.01 С. Хатанчулуун.pdf 2020.11.11 - 2020.11.30 2020.11.11 Үзэх
84 10.1талст-урлан.pdf 2020.11.11 - 2020.11.30 2020.11.11 Үзэх
85 17мэргэдийн-өлгий ХХК.pdf 2020.11.11 - 2020.11.30 2020.11.11 Үзэх
86 10.2 Хөлдөөх мастер ХХК.pdf 2020.11.11 - 2020.11.30 2020.11.11 Үзэх
87 18сигнатур.pdf 2020.11.11 - 2020.11.30 2020.11.11 Үзэх
88 10,13 Мандах цацрал цонх ХХК.pdf 2020.11.11 - 2020.11.30 2020.11.11 Үзэх
89 10,13Шагнал.pdf 2020.11.11 - 2020.11.30 2020.11.11 Үзэх
90 19,Сувд-эрдэнэ.pdf 2020.11.11 - 2020.11.30 2020.11.11 Үзэх
91 10.19 Кью си эм ХХК.pdf 2020.11.11 - 2020.11.30 2020.11.11 Үзэх
92 10.20 Гүүдхоум ХХК.pdf 2020.11.11 - 2020.11.30 2020.11.11 Үзэх
93 22.Гурван шүтээн ХХК.pdf 2020.11.11 - 2020.11.30 2020.11.11 Үзэх
94 21 ОК тавилга ХХК.pdf 2020.11.11 - 2020.11.30 2020.11.11 Үзэх
95 10.27 МОХЭМН.pdf 2020.11.11 - 2020.11.30 2020.11.11 Үзэх
96 109.pdf 2020.11.11 - 2020.11.30 2020.11.11 Үзэх
97 110.pdf 2020.11.11 - 2020.11.30 2020.11.11 Үзэх
98 111.pdf 2020.11.11 - 2020.11.30 2020.11.11 Үзэх
99 335.pdf 2020.11.11 - 2020.11.30 2020.11.11 Үзэх
100 Хандив.pdf 2020.11.11 - 2020.11.30 2020.11.11 Үзэх
101 06.271Буяа ХХК-1.pdf 2020-09 2020.10.15 - 2020.10.31 2020.10.15 Үзэх
102 Буяа ХХК-н гэрээ.pdf 2020-09 2020.10.15 - 2020.10.31 2020.10.15 Үзэх
103 Үнэлгээний хороо.pdf 2020-009 2020.10.15 - 2020.10.31 2020.10.15 Үзэх
104 06.28Монгол эм импекс концерн ХХК.pdf 2020-09 2020.10.15 - 2020.10.31 2020.10.15 Үзэх
105 08.05Буяа ХХК-1.pdf 2020-09 2020.10.15 - 2020.10.31 2020.10.15 Үзэх
106 08.10Ерөнхий гэрээ.pdf 2020-09 2020.10.15 - 2020.10.31 2020.10.15 Үзэх
107 08.10ИЙГЛ БРОДКАСТИНГ ХХК.pdf 2020-09 2020.10.15 - 2020.10.31 2020.10.15 Үзэх
108 08.12Мэдиконт ХХК.pdf 2020-09 2020.10.15 - 2020.10.31 2020.10.15 Үзэх
109 08.27Ази фарм ХХК.pdf 2020-09 2020.10.15 - 2020.10.31 2020.10.15 Үзэх
110 09.01Хатанчулуун.pdf 2020-09 2020.10.15 - 2020.10.31 2020.10.15 Үзэх
111 09.01Сүнжидмаа.pdf 2020-09 2020.10.15 - 2020.10.31 2020.10.15 Үзэх
112 09.01Энхбаясгалан.pdf 2020-09 2020.10.15 - 2020.10.31 2020.10.15 Үзэх
113 09.02Саммит компьютер технологи ХХК.pdf 2020-09 2020.10.15 - 2020.10.31 2020.10.15 Үзэх
114 09.07ОК тавилга ХХК-1.pdf 2020-09 2020.10.15 - 2020.10.31 2020.10.15 Үзэх
115 09.07ОК тавилга ХХК-2.pdf 2020-09 2020.10.15 - 2020.10.31 2020.10.15 Үзэх
116 09.07Сакура мэдикал ХХК.pdf 2020-09 2020.10.15 - 2020.10.31 2020.10.15 Үзэх
117 09.07Тоонотпринт.pdf 2020-09 2020.10.15 - 2020.10.31 2020.10.15 Үзэх
118 09.10Мэргэн мөнх мандал ХХК.pdf 2020-09 2020.10.15 - 2020.10.31 2020.10.15 Үзэх
119 09.15ОК тавилга ХХК.pdf 2020.10.15 - 2020.10.31 2020.10.15 Үзэх
120 09.15Ууганбаяр.pdf 2020-09 2020.10.15 - 2020.10.31 2020.10.15 Үзэх
121 09.16Төгс хатгамал ХХК.pdf 2020-09 2020.10.15 - 2020.10.31 2020.10.15 Үзэх
122 09.17Нэпко ХХК-2.pdf 2020-09 2020.10.15 - 2020.10.31 2020.10.15 Үзэх
123 09.17Топика ХХК.pdf 2020-09 2020.10.15 - 2020.10.31 2020.10.15 Үзэх
124 09.18Есөн од ХХК.pdf 2020-09 2020.10.15 - 2020.10.31 2020.10.15 Үзэх
125 09.18Мандах цацрал цонх ХХК.pdf 2020-09 2020.10.15 - 2020.10.31 2020.10.15 Үзэх
126 09.18Талст урлан ХХК.pdf 2020-09 2020.10.15 - 2020.10.31 2020.10.15 Үзэх
127 09.23Монголын үнэт цаас хэвлэл ХХК.pdf 2020-09 2020.10.15 - 2020.10.31 2020.10.15 Үзэх
128 09.28Нэпко ХХК.pdf 2020-09 2020.10.15 - 2020.10.31 2020.10.15 Үзэх
129 09.28Нэпко ХХК-1.pdf 2020-09 2020.10.15 - 2020.10.31 2020.10.15 Үзэх
130 09.28Нэпко ХХК-3.pdf 2020-09 2020.10.15 - 2020.10.31 2020.10.15 Үзэх
131 Өглөг авалагын мэдээ.pdf 2020-09 2020.10.15 - 2020.10.31 2020.10.15 Үзэх
132 A454.pdf 2020-09 2020.10.15 - 2020.10.31 2020.10.15 Үзэх
133 60 жил төлөвлөгөө.pdf 2020-09 2020.10.15 - 2020.10.31 2020.10.15 Үзэх
134 60 жил төсөв.pdf 2020-09 2020.10.15 - 2020.10.31 2020.10.15 Үзэх
135 А100.pdf 2020-09 2020.10.15 - 2020.10.31 2020.10.15 Үзэх
136 ТТХүлээлцсэн акт.pdf 2020-09 2020.10.15 - 2020.10.31 2020.10.15 Үзэх
137 06.18Ганболд Ком.pdf 2020-08 2020.09.15 - 2020.09.30 2020.09.15 Үзэх
138 06.27Буяа ХХК.pdf 2020-08 2020.09.15 - 2020.09.30 2020.09.15 Үзэх
139 Буяа ХХК ӨӨ гэрээ.pdf 2020-08 2020.09.15 - 2020.09.30 2020.09.15 Үзэх
140 20200102 Элемент медикал ХХК-н гэрээ.pdf 2020-07 2020.08.15 - 2020.08.31 2020.08.15 Үзэх
141 20200616 Саммит медикал ХХК-н гэрээ.pdf 2020-07 2020.08.15 - 2020.08.31 2020.08.15 Үзэх
142 202006161 Саммит медикал ХХК-н гэрээ.pdf 2020-07 2020.08.15 - 2020.08.31 2020.08.15 Үзэх
143 20200623 Лает Энтертайнмент ХХК-н гэрээ).pdf 2020-07 2020.08.15 - 2020.08.31 2020.08.15 Үзэх
144 20200625 Сэлэнгэ пресс ХХК-н гэрээ.pdf 2020-07 2020.08.15 - 2020.08.31 2020.08.15 Үзэх
145 20200629 Эс Ти Эм Эн ХХК-н гэрээ.pdf 2020-07 2020.08.15 - 2020.08.31 2020.08.15 Үзэх
146 20200701А181 тушаал.pdf 2020-07 2020.08.15 - 2020.08.31 2020.08.15 Үзэх
147 20200703 Хишиг продакшн гэрээ.pdf 2020-07 2020.08.15 - 2020.08.31 2020.08.15 Үзэх
148 20200707 А.Батаа гэрээ.pdf 2020-07 2020.08.15 - 2020.08.31 2020.08.15 Үзэх
149 20200716 Сигнатур ХХК-н гэрээ.pdf 2020-07 2020.08.15 - 2020.08.31 2020.08.15 Үзэх
150 20200720 Хавдрын эсрэг ХХК-н гэрээ.pdf 2020.08.15 - 2020.08.31 2020.08.15 Үзэх
151 Өрийн мэдээ 202007.pdf 2020.08.15 - 2020.08.31 2020.08.15 Үзэх
152 07.21 Гүн тэнгэрийн нар.pdf 2020.08.15 - 2020.08.31 2020.08.15 Үзэх
153 07.28Мөнгөнгөлтгөнө ХХК.pdf 2020.08.15 - 2020.08.31 2020.08.15 Үзэх
154 08.03Күүл мастер ХХК.pdf 2020.08.15 - 2020.08.31 2020.08.15 Үзэх
155 2020,08,24 А96.pdf 2020-08 2020.08.15 - 2020.08.31 2020.08.15 Үзэх
156 2020,08,25 Б257.pdf 2020-08 2020.08.15 - 2020.08.31 2020.08.15 Үзэх
157 Өглөг авалагын мэдээ202008.pdf 2020-08 2020.08.15 - 2020.08.31 2020.08.15 Үзэх
158 20200829 Саммит медикал ХХК.pdf 2020-08 2020.08.15 - 2020.08.31 2020.08.15 Үзэх
159 Гялгар хайрхан ХХК-н гэрээ.pdf 2020-06 2020.07.15 - 2020.07.31 2020.07.15 Үзэх
160 Мөнхийн тун ХХК-н гэрээ.pdf 2020-06 2020.07.15 - 2020.07.31 2020.07.15 Үзэх
161 Мэргэдийн өлгий ХХК-н гэрээ.pdf 2020-06 2020.07.15 - 2020.07.31 2020.07.15 Үзэх
162 Саммит медикал сервис ХХК-н гэрээ.pdf 2020-06 2020.07.15 - 2020.07.31 2020.07.15 Үзэх
163 ҮХ 20200604 А57.pdf 2020-006 2020.07.15 - 2020.07.31 2020.07.15 Үзэх
164 2020,05,12 Б139.pdf 2020-06 2020.07.15 - 2020.07.31 2020.07.15 Үзэх
165 Автостданрт ХХК-н гэрээ.pdf 2020-06 2020.07.15 - 2020.07.31 2020.07.15 Үзэх
166 Медикал ай ти систем ХХК-н гэрээ.pdf 2020-06 2020.07.15 - 2020.07.31 2020.07.15 Үзэх
167 Рисайд ХХК-н гэрээ.pdf 2020.07.15 - 2020.07.31 2020.07.15 Үзэх
168 Сэсоси ХХК-н гэрээ.pdf 2020.07.15 - 2020.07.31 2020.07.15 Үзэх
169 Хичээх эрдэнэ ХХК-н гэрээ.pdf 2020.07.15 - 2020.07.31 2020.07.15 Үзэх
170 Өрийн мэдээ202005.pdf 2020.06.11 - 2020.06.30 2020.06.11 Үзэх
171 2020,05,20 хандив, тусламж.pdf 2020.06.11 - 2020.06.30 2020.06.11 Үзэх
172 НСЭНХүсэлт 2020.04.20 №3.pdf 2020.06.11 - 2020.06.30 2020.06.11 Үзэх
173 Өлзий хишиг грнад ХХК.pdf 2020.06.11 - 2020.06.30 2020.06.11 Үзэх
174 Эмийн хязгаарлагдмал тендерийн гэрээ.pdf 2020.06.11 - 2020.06.30 2020.06.11 Үзэх
175 Хангамжийн материалын тендерийн гэрээ.pdf 2020.06.11 - 2020.06.30 2020.06.11 Үзэх
176 Эмийн хязгаарлагдмал тендерийн гэрээ Мөнхийн тун.pdf 2020.06.11 - 2020.06.30 2020.06.11 Үзэх
177 Эмийн шууд гэрээ .pdf 2020.06.11 - 2020.06.30 2020.06.11 Үзэх
178 Эмийн ерөнхий гэрээ.pdf 2020.06.11 - 2020.06.30 2020.06.11 Үзэх
179 Энхийн шүүдэр ХХК-н гэрээ.pdf 2020.05.11 - 2020.05.31 2020.05.11 Үзэх
180 Дулаанхайрхан трейд ХХК-н гэрээ.pdf 2020.05.11 - 2020.05.31 2020.05.11 Үзэх
181 Энхийн шүүдэр ХХК-н гэрээ 0420.pdf 2020.05.11 - 2020.05.31 2020.05.11 Үзэх
182 2020,03,03 А36 ҮХ тушаал1.pdf 2020.05.11 - 2020.05.31 2020.05.11 Үзэх
183 2020,04,03 А40 ҮХ Тушаал1.pdf 2020.05.11 - 2020.05.31 2020.05.11 Үзэх
184 2020,04,08 А42 ҮХ тушаал1.pdf 2020.05.11 - 2020.05.31 2020.05.11 Үзэх
185 2020,04,21 А47 ҮХ тушаал1.pdf 2020.05.11 - 2020.05.31 2020.05.11 Үзэх
186 2020,04,27 А59 ҮХ Тушаал1.pdf 2020.05.11 - 2020.05.31 2020.05.11 Үзэх
187 2020,01,10 наран эх хөгжил ХХК-н гэрээ.pdf 2020.05.11 - 2020.05.31 2020.05.11 Үзэх
188 2020,01,15 Дөрвөлжин үсэг ХХК-н гэрээ.pdf 2020.05.11 - 2020.05.31 2020.05.11 Үзэх
189 2020,01,15 Хардбокс ХХК-н гэрээ.pdf 2020.05.11 - 2020.05.31 2020.05.11 Үзэх
190 2020,01,25 Билэгт жонон ХХК-н гэрээ.pdf 2020.05.11 - 2020.05.31 2020.05.11 Үзэх
191 2020,03,23 Мэжик мед ХХК-н гэрээ.pdf 2020.05.11 - 2020.05.31 2020.05.11 Үзэх
192 Өрийн мэдээ 202004.pdf 2020.05.11 - 2020.05.31 2020.05.11 Үзэх
193 2020,04,22 А46 тушаал.pdf 2020.05.11 - 2020.05.31 2020.05.11 Үзэх
194 20200319 ЭМДС06 гэрээ.pdf 2020.04.10 - 2020.04.30 2020.04.10 Үзэх
195 СХД-н төсөл.pdf 2020.04.10 - 2020.04.30 2020.04.10 Үзэх
196 Эмийн нээлттэй тендерийн гэрээ.pdf 2020.04.10 - 2020.04.30 2020.04.10 Үзэх
197 Ашид Ананда ХХК-н гэрээ.pdf 2020.04.10 - 2020.04.30 2020.04.10 Үзэх
198 Б.Мөнх-Эрдэнэ 1 гэрээ.pdf 2020.04.10 - 2020.04.30 2020.04.10 Үзэх
199 Б.Мөнх-Эрдэнэ гэрээ.pdf 2020.04.10 - 2020.04.30 2020.04.10 Үзэх
200 Б.Отгонсүрэн гэрээ.pdf 2020.04.10 - 2020.04.30 2020.04.10 Үзэх
201 Б.Оюун-Эрдэнэ гэрээ.pdf 2020.04.10 - 2020.04.30 2020.04.10 Үзэх
202 Баянташаагийн эх Аудит ХХК-н гэрээ.pdf 2020.04.10 - 2020.04.30 2020.04.10 Үзэх
203 Бест фейшн элеваторс ХХК гэрээ.pdf 2020.04.10 - 2020.04.30 2020.04.10 Үзэх
204 Буяа ХХК-н гэрэ.pdf 2020.04.10 - 2020.04.30 2020.04.10 Үзэх
205 Глобал бизнес линк ХХК гэрээ.pdf 2020.04.10 - 2020.04.30 2020.04.10 Үзэх
206 Дөрвөлжин үсэг ХХК гэрээ.pdf 2020.04.10 - 2020.04.30 2020.04.10 Үзэх
207 Евро фарм ХХК гэрээ.pdf 2020.04.10 - 2020.04.30 2020.04.10 Үзэх
208 Их төгөл ХХК гэрээ.pdf 2020.04.10 - 2020.04.30 2020.04.10 Үзэх
209 М.Найдандорж гэрээ.pdf 2020.04.10 - 2020.04.30 2020.04.10 Үзэх
210 Мехатроник ХХК гэрээ.pdf 2020.04.10 - 2020.04.30 2020.04.10 Үзэх
211 Мөнхийн тун ХХК-н гэрээ.pdf 2020.04.10 - 2020.04.30 2020.04.10 Үзэх
212 Мөнхөт трейд ХХК гэрээ.pdf 2020.04.10 - 2020.04.30 2020.04.10 Үзэх
213 Н.Ганцоож гэрээ.pdf 2020.04.10 - 2020.04.30 2020.04.10 Үзэх
214 Н.Ганцоож гэрээ1.pdf 2020.04.10 - 2020.04.30 2020.04.10 Үзэх
215 Өмгөөллийн бест про нөхөрлөлийн гэрээ.pdf 2020.04.10 - 2020.04.30 2020.04.10 Үзэх
216 Петрохими ХХК гэрээ.pdf 2020.04.10 - 2020.04.30 2020.04.10 Үзэх
217 Сигнатур ХХК-н гэрээ.pdf 2020.04.10 - 2020.04.30 2020.04.10 Үзэх
218 Сэд боса ХХК гэрээ.pdf 2020.04.10 - 2020.04.30 2020.04.10 Үзэх
219 Ти Ти Жи ХХК гэрээ.pdf 2020.04.10 - 2020.04.30 2020.04.10 Үзэх
220 Тэлмэн халиун ХХК-н гэрээ.pdf 2020.04.10 - 2020.04.30 2020.04.10 Үзэх
221 Тэргүүн эм жи ти ХХК гэрээ.pdf 2020.04.10 - 2020.04.30 2020.04.10 Үзэх
222 ЭМЯ 1.pdf 2020.04.10 - 2020.04.30 2020.04.10 Үзэх
223 ЭМЯ 2.pdf 2020.04.10 - 2020.04.30 2020.04.10 Үзэх
224 Хүнсний тендерийн гэрээ.pdf 2020.04.10 - 2020.04.30 2020.04.10 Үзэх
225 Цус цусан бүтээгдэхүүн худалдан авах гэрээ.pdf 2020.04.10 - 2020.04.30 2020.04.10 Үзэх
226 Автомашин худалдах 2020.03.10 - 2020.03.31 2020.03.11 Үзэх
227 Мехатроник ХХК.pdf 2020.03.10 - 2020.03.31 2020.03.10 Үзэх
228 Сарантуяа .pdf 2020.03.10 - 2020.03.31 2020.03.10 Үзэх
229 Ти Жи Эм Эс ХХК.pdf 2020.03.10 - 2020.03.31 2020.03.10 Үзэх
230 Ц.Даваасүрэн.pdf 2020.03.10 - 2020.03.31 2020.03.10 Үзэх
231 Өглөг авалагын мэдээ202002.pdf 2020.03.10 - 2020.03.31 2020.03.10 Үзэх
232 тэргүүн эм жи ти ХХК-н гэрээ 2020.02.10 - 2020.02.29 2020.02.09 Үзэх
233 НДЕГазрын гэрээ 2020.02.10 - 2020.02.29 2020.02.09 Үзэх
234 НДЕГазрын гэрээ-01 2020.02.10 - 2020.02.29 2020.02.09 Үзэх
235 Интернэтийн урилга 2020.02.10 - 2020.02.29 2020.02.09 Үзэх
236 Харуул хамгаалалт ТББ Урилга 2020.02.10 - 2020.02.29 2020.02.09 Үзэх
237 Хүнсний тендерийн урилга 2020.02.10 - 2020.02.29 2020.02.09 Үзэх
238 20191009121A ҮХ.pdf 2020.01.08 - 2020.01.31 2020.01.08 Үзэх
239 20191206497А ҮХ.pdf 2020.01.08 - 2020.01.31 2020.01.08 Үзэх
240 Бүрэн трейд девелопмент 2018,07,18 6.pdf 2020.01.08 - 2020.01.31 2020.01.08 Үзэх
241 Арина компьютерс ХХК.pdf 2020.01.08 - 2020.01.31 2020.01.08 Үзэх
242 Билэгт жонон 20191220 17.pdf 2020.01.08 - 2020.01.31 2020.01.08 Үзэх
243 Далу 2019,11,25 0501.pdf 2020.01.08 - 2020.01.31 2020.01.08 Үзэх
244 ЖиЖиБи Эс20191205 125.pdf 2020.01.08 - 2020.01.31 2020.01.08 Үзэх
245 Жэсус он2019,12,19 №05.pdf 2020.01.08 - 2020.01.31 2020.01.08 Үзэх
246 Зэвт уул ХХК 2019,11,29 11,01.pdf 2020.01.08 - 2020.01.31 2020.01.08 Үзэх
247 Их уул трейд ХХК 2019120149.pdf 2020.01.08 - 2020.01.31 2020.01.08 Үзэх
248 Лифт засвар 20190306.pdf 2020.01.08 - 2020.01.31 2020.01.08 Үзэх
249 МББ жаргалан 2019,12,05 №53.pdf 2020.01.08 - 2020.01.31 2020.01.08 Үзэх
250 Мехатроник20191219 №28.pdf 2020.01.08 - 2020.01.31 2020.01.08 Үзэх
251 Мөнх булган тамир2019,12,19.pdf 2020.01.08 - 2020.01.31 2020.01.08 Үзэх
252 Ок тавилга 2019,12,06 50.pdf 2020.01.08 - 2020.01.31 2020.01.08 Үзэх
253 Ок тавилга 2019,12,10 51.pdf 2020.01.08 - 2020.01.31 2020.01.08 Үзэх
254 Ок тавилга 2019,12,14 52.pdf 2020.01.08 - 2020.01.31 2020.01.08 Үзэх
255 өр мэдээ 12 сар.pdf 2020.01.08 - 2020.01.31 2020.01.08 Үзэх
256 Сакура медикал 2019,12,18 00719.pdf 2020.01.08 - 2020.01.31 2020.01.08 Үзэх
257 Саммит медикал 2019,12,18 18.pdf 2020.01.08 - 2020.01.31 2020.01.08 Үзэх
258 Сигнатур 2019,12,05 9.pdf 2020.01.08 - 2020.01.31 2020.01.08 Үзэх
259 Сигнатур 2019,12,05 12.pdf 2020.01.08 - 2020.01.31 2020.01.08 Үзэх
260 Сигнатур2019,12,17 10.pdf 2020.01.08 - 2020.01.31 2020.01.08 Үзэх
261 Сонголтын хөтөч сэтгүүл2019,12,12 02.pdf 2020.01.08 - 2020.01.31 2020.01.08 Үзэх
262 Сүлд жи эн эс 20191205 05.pdf 2020.01.08 - 2020.01.31 2020.01.08 Үзэх
263 Сүлд жи эн эс20191025.pdf 2020.01.08 - 2020.01.31 2020.01.08 Үзэх
264 Сэсоси 201912,04 13.pdf 2020.01.08 - 2020.01.31 2020.01.08 Үзэх
265 СЭСОСИ 20191101 12.pdf 2020.01.08 - 2020.01.31 2020.01.08 Үзэх
266 Сэсоси 20191208 14.pdf 2020.01.08 - 2020.01.31 2020.01.08 Үзэх
267 Тоонот принт 20191023.pdf 2020.01.08 - 2020.01.31 2020.01.08 Үзэх
268 Тоонот принт 20191025.pdf 2020.01.08 - 2020.01.31 2020.01.08 Үзэх
269 Файна виндов 2019,12,09 20.pdf 2020.01.08 - 2020.01.31 2020.01.08 Үзэх
270 Хайя тек 2019,12,17 10.pdf 2020.01.08 - 2020.01.31 2020.01.08 Үзэх
271 Эрхэм инээмсэглэл2019,10,01 1001.pdf 2020.01.08 - 2020.01.31 2020.01.08 Үзэх
272 Саммит медикал 20191004 1004.pdf 2020.01.08 - 2020.01.31 2020.01.08 Үзэх
273 20191220.А517pdf.pdf 2020.01.08 - 2020.01.31 2020.01.08 Үзэх
274 201912220 А518.pdf 2020.01.08 - 2020.01.31 2020.01.08 Үзэх
275 20191220 А520.pdf 2020.01.08 - 2020.01.31 2020.01.08 Үзэх
276 20191226 А522.pdf 2020.01.08 - 2020.01.31 2020.01.08 Үзэх
277 20191128 A468.pdf 2020.01.08 - 2020.01.31 2020.01.08 Үзэх
278 Эм Ерөнхий тендерийн гэрээ 2019.12.16 - 2019.12.31 2019.12.16 Үзэх
279 Төсөв зарцуулах 11,1 2019.12.16 - 2019.12.31 2019.12.16 Үзэх
280 Хөтөлбөр хэрэгжүүлэх 11,1 2019.12.16 - 2019.12.31 2019.12.16 Үзэх
281 Үнэлгээний хороо байгуулах11,4.pdf 2019.12.16 - 2019.12.31 2019.12.16 Үзэх
282 Гялалзах өгөөмөр одод ХХК-н гэрээ.pdf 2019.12.16 - 2019.12.31 2019.12.16 Үзэх
283 Е,Захирлын тушаал11,1,431.pdf 2019.12.16 - 2019.12.31 2019.12.16 Үзэх
284 Медбуян ХХК-н гэрээ.pdf 2019.12.16 - 2019.12.31 2019.12.16 Үзэх
285 Мехатроник ХХК-н гэрээ.pdf 2019.12.16 - 2019.12.31 2019.12.16 Үзэх
286 Ти Жи Эн Эм Системс ХХК-н гэрээ.pdf 2019.12.16 - 2019.12.31 2019.12.16 Үзэх
287 Фоба ХХК-н гэрээ.pdf 2019.12.16 - 2019.12.31 2019.12.16 Үзэх
288 Үнэлгээний хороо байгуулах 11,28.pdf 2019.12.16 - 2019.12.31 2019.12.16 Үзэх
289 Шийлэг хаус-н гэрээ 907 2019.11.14 - 2019.11.30 2019.11.14 Үзэх
290 Их уул трейд ХХК-н гэрээ 925 2019.11.14 - 2019.11.30 2019.11.14 Үзэх
291 Хас хөндлөнконстракшн ХХК-н гэрээ 1 2019.11.14 - 2019.11.30 2019.11.14 Үзэх
292 Ок тавилга ХХК-н гэрээ 3 2019.11.14 - 2019.11.30 2019.11.14 Үзэх
293 Буцалтгүй тэтгэмж 07 2019.11.14 - 2019.11.30 2019.11.14 Үзэх
294 Үнэлгээний хороо байгуулах 7 2019.11.14 - 2019.11.30 2019.11.14 Үзэх
295 Тушаал 20191015А380 2019.11.14 - 2019.11.30 2019.11.14 Үзэх
296 Буцалтгүй тусламж 17 2019.11.14 - 2019.11.30 2019.11.14 Үзэх
297 Үр дүнгийн урамшуулал25 2019.11.14 - 2019.11.30 2019.11.14 Үзэх
298 Буцалтгүй тусламж 29 2019.11.14 - 2019.11.30 2019.11.14 Үзэх
299 Киберком ХХК гэрээ 2019.10.07 - 2019.10.31 2019.10.09 Үзэх
300 Универсаль секьюрити ХХК гэрээ 2019.10.07 - 2019.10.31 2019.10.09 Үзэх
301 Бэсүб ХХК гэрээ 2019.10.07 - 2019.10.31 2019.10.09 Үзэх
302 2019.08.30 A298 2019.10.07 - 2019.10.31 2019.10.09 Үзэх
303 2019.09.05 A308 2019.10.07 - 2019.10.31 2019.10.09 Үзэх
304 2019.09.05 A309 2019.10.07 - 2019.10.31 2019.10.09 Үзэх
305 2019.09.13 A319 2019.10.07 - 2019.10.31 2019.10.09 Үзэх
306 009 2019.10.07 - 2019.10.31 2019.10.09 Үзэх
307 2019.09.19 A323 2019.10.07 - 2019.10.31 2019.10.09 Үзэх
308 2019.09.23 A327 2019.10.07 - 2019.10.31 2019.10.09 Үзэх
309 2019.09.23 A347 2019.10.07 - 2019.10.31 2019.10.09 Үзэх
310 Бүрэн трейд девелопмент ХХК-н гэрээ 2019.10.07 - 2019.10.31 2019.10.09 Үзэх
311 Импрессколоур ХХК-н гэрээ 2019.10.07 - 2019.10.31 2019.10.09 Үзэх
312 Фоба ХХк-н гэрээ 2019.10.07 - 2019.10.31 2019.10.09 Үзэх
313 Хас хөндлөн констракшн ХХК-н гэрээ 2019.10.07 - 2019.10.31 2019.10.09 Үзэх
314 Чуулган зохион байгуулах удирдамж 2019.10.07 - 2019.10.31 2019.10.09 Үзэх
315 Шийлэг хаус ХХК-н гэрээ 9 сар 2019.10.07 - 2019.10.31 2019.10.09 Үзэх
316 Ариза интернэшнл ХХК-н гэрээ 2019.08.23 - 2019.08.31 2019.08.23 Үзэх
317 Гал импекс ХХК-н гэрээ 2019.08.23 - 2019.08.31 2019.08.23 Үзэх
318 Мөрөн бүрэн өндөр ХХК-н гэрээ 2019.08.23 - 2019.08.31 2019.08.23 Үзэх
319 Шугам засварын ажил гүйцэтгэх тендерийн урилга 2019.08.23 - 2019.08.31 2019.08.23 Үзэх
320 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай шугамын хэсэгчилсэн засварын ажил 2019 оны 8 сар 2019.08.23 - 2019.08.31 2019.08.23 Үзэх
321 Си ай ти ХХК-н гэрээ 2019.08.23 - 2019.08.31 2019.08.23 Үзэх
322 ГССҮТ Өглөг, авлагын мэдээ 2019 оны 8 сар 2019.08.23 - 2019.08.31 2019.08.23 Үзэх
323 Ньютерравокс ХХК-н гэрээ 2019.08.23 - 2019.08.31 2019.08.23 Үзэх
324 Бүрэн трейд певелопмент ХХК-н гэрээ 2019.08.23 - 2019.08.31 2019.08.23 Үзэх
325 Бүрэн хайрхан сервис ХХК-н гэрээ 2019.07.23 - 2019.07.31 2019.07.23 Үзэх
326 Үр дүнгийн урамшуулал 2019.07.23 - 2019.07.31 2019.07.23 Үзэх
327 Бэрс гэгээ ХХК-н гэрээ 2019.07.23 - 2019.07.31 2019.07.23 Үзэх
328 Жи жи би эс ХХК-н гэрээ 2019.07.23 - 2019.07.31 2019.07.23 Үзэх
329 Сэлэнгэ пресс ХХК-н гэрээ 2019.07.23 - 2019.07.31 2019.07.23 Үзэх
330 Ти жи эн эм системс ХХК-н гэрээ 2019.07.23 - 2019.07.31 2019.07.23 Үзэх
331 Трансмед ХХК-н гэрээ 2019.07.23 - 2019.07.31 2019.07.23 Үзэх
332 ГССҮТ Өглөг, авлагын мэдээ 2019 оны 7 сар 2019.07.23 - 2019.07.31 2019.07.23 Үзэх
333 Төсөл хэрэгжүүлэх тухай гэр бүлийн хүчирхийлэл 2019.06.23 - 2019.06.30 2019.06.23 Үзэх
334 Устгалын комисс томилох тухай 2019.06.23 - 2019.06.30 2019.06.23 Үзэх
335 Үр дүнгийн мөнгөн урамшуулал олгох тухай 2019.06.23 - 2019.06.30 2019.06.23 Үзэх
336 ГССҮТ өрийн мэдээ 2019 оны 6 сар 2019.06.23 - 2019.06.30 2019.06.23 Үзэх
337 Бэст сервис ХХК-ийн гэрээ 2019.06.23 - 2019.06.30 2019.06.23 Үзэх
338 Мабуд ХХК-н гэрээ 2019.06.23 - 2019.06.30 2019.06.23 Үзэх
339 Ок ХХК-н гэрээ 2019.06.23 - 2019.06.30 2019.06.23 Үзэх
340 Хит Хаус ХХК-н гэрээ 2019.06.23 - 2019.06.30 2019.06.23 Үзэх
341 Хичээх эрдэнэ ХХК-н гэрээ 2019.06.23 - 2019.06.30 2019.06.23 Үзэх
342 Чиглэл тоног төхөөрөмж ХХК-н гэрээ 2019.06.23 - 2019.06.30 2019.06.23 Үзэх
343 Хангамжийн материалын тендерийн гэрээ 2019.06.23 - 2019.06.30 2019.06.23 Үзэх
344 ЭМСайдын автомашин хувиарилах, хөрөнгөнд бүртгэх тушаал 2019.06.23 - 2019.06.30 2019.06.23 Үзэх
345 Хангамжийн материалын тендерийн гэрээ1 2019.06.23 - 2019.06.30 2019.06.23 Үзэх
346 Монос трейд ХХК-н гэрээ 2019.06.23 - 2019.06.30 2019.06.23 Үзэх
347 Ач мед ХХК 2019.05.23 - 2019.05.31 2019.05.23 Үзэх
348 Об пластик 2019.05.23 - 2019.05.31 2019.05.23 Үзэх
349 Эко пак 2019.05.23 - 2019.05.31 2019.05.23 Үзэх
350 Өндөр өртөгт тусламж үйлчилгээний хязгаарлагдмал тендрийн гэрээнүүд 2019.05.23 - 2019.05.31 2019.05.23 Үзэх
351 Өндөр өртөгт тусламж үйлчилгээний шууд гэрээ 2019.05.23 - 2019.05.31 2019.05.23 Үзэх
352 Хүнсний материалын тендерийн гэрээ 2019.05.23 - 2019.05.31 2019.05.23 Үзэх
353 Саммит медикал сервис ХХК-н гэрээ 2019.05.23 - 2019.05.31 2019.05.23 Үзэх
354 Өрийн мэдээ 2019.05.23 - 2019.05.31 2019.05.23 Үзэх
355 Сувилахуйн тусламж үйлчилгээ 2019.05.23 - 2019.05.31 2019.05.23 Үзэх
356 Хөрөнгө зарцуулах 2019.05.23 - 2019.05.31 2019.05.23 Үзэх
357 Билар хангай трэйд ХХК-н гэрээ 2019.04.23 - 2019.04.30 2019.04.23 Үзэх
358 Авто стандарт ХХК-н гэрээ 2019.04.23 - 2019.04.30 2019.04.23 Үзэх
359 Болор ариусал ХХК-н гэрээ 2019.04.23 - 2019.04.30 2019.04.23 Үзэх
360 Гайхам ХХК-н гэрээ 2019.04.23 - 2019.04.30 2019.04.23 Үзэх
361 Өндөр өртөгт тендерийн гэрээнүүд №2 2019.04.23 - 2019.04.30 2019.04.23 Үзэх
362 СБТохижилт үйлчилгээний гэрээ 2019.04.23 - 2019.04.30 2019.04.23 Үзэх
363 Тэс скай ХХК-н гэрээ 2019.04.23 - 2019.04.30 2019.04.23 Үзэх
364 Хөрөнгө зарцуулах тухай 94А 2019.04.23 - 2019.04.30 2019.04.23 Үзэх
365 Эм, эмнэлэгийн хэрэгслийн шууд гэрээнүүд 2019.04.23 - 2019.04.30 2019.04.23 Үзэх
366 Өглөг, авлагын мэдээ 2018 оны 12 сар 2018.12.01 - 2018.12.31 2018.12.31 Үзэх
367 Өглөг, авлагын мэдээ 2018 оны 11 сар 2018.11.01 - 2018.11.30 2018.11.30 Үзэх
368 Өглөг, авлагын мэдээ 2018 оны 10 сар 2018.10.01 - 2018.10.31 2018.10.30 Үзэх
369 Өглөг, авлагын мэдээ 2018 оны 8 сар 2018.08.01 - 2018.08.31 2018.08.31 Үзэх
370 Өглөг, авлагын мэдээ 2018 оны 4 сар 2018.04.01 - 2018.04.30 2018.04.30 Үзэх
371 Өглөг, авлагын мэдээ 2018 оны 3 сар 2018.03.01 - 2018.03.31 2018.03.30 Үзэх
372 Өглөг, авлагын мэдээ 2018 оны 2 сар 2018.02.02 - 2018.02.28 2018.02.28 Үзэх
373 Өглөг, авлагын мэдээ 2018 оны 1 сар 2018.01.01 - 2018.01.31 2018.01.31 Үзэх
374 11-р сарын өглөг, авлагын мэдээ 2017.11.01 - 2017.11.30 2017.11.30 Үзэх
375 10-р сарын өглөг, авлагын мэдээ 2017.10.01 - 2017.10.31 2017.10.31 Үзэх
376 9-р сарын өглөг, авлагын мэдээ 2017.09.01 - 2017.09.30 2017.09.30 Үзэх
377 8-р сарын өглөг, авлагын мэдээ 2017.08.01 - 2017.08.31 2017.08.30 Үзэх
378 7-р сарын өглөг, авлагын мэдээ 2017.07.01 - 2017.07.31 2017.07.30 Үзэх
379 6-р сарын өглөг, авлагын мэдээ 2017.06.01 - 2017.06.30 2017.06.30 Үзэх
380 5-р сарын өглөг, авлагын мэдээ 2017.05.01 - 2017.05.31 2017.05.30 Үзэх
381 4-р сарын өглөг, авлагын мэдээ 2017.04.01 - 2017.04.30 2017.04.30 Үзэх
382 3-р сарын өглөг, авлагын мэдээ 2017.03.01 - 2017.03.31 2017.03.30 Үзэх
383 2-р сарын өглөг, авлагын мэдээ 2017.02.01 - 2017.02.28 2017.02.28 Үзэх
384 1-р сарын өглөг, авлагын мэдээ 2017.01.01 - 2017.01.31 2017.08.03 Үзэх
Өмнөх сарын тоон үзүүлэлт
АМБУЛАТОРИ
ҮЗЛЭГ
5394
ЯАРАЛТАЙ
ТУСЛАМЖ
10598
МЭС
ЗАСАЛ
942
ХЭВТЭН
ЭМЧЛҮҮЛСЭН
1398

7018-0136

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 7-р хороо, ГССҮТ-ийн өөрийн байр