Нүүр хуудас / Хууль эрх зүй / ЭМСайдын тушаал

ЭМСайдын тушаал

Нэр Дугаар Баталсан огноо
Хавсралт
1 Монгол улсын стандарт, Эмийн жорын маяг, жорын бичилт MNS 5376:2014 2017.10.23 Үзэх
2 Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хяналтын хорооны дүрэм А/256 2017.06.30 Үзэх
3 Төрийн өмчийн эрүүл мэндийн байгууллагаас үзүүлэх төлбөртэй тусламж үйлчилгээний жагсалт 1-р хавсралт, Төрийн өмчийн эрүүл мэндийн байгууллагаас үзүүлэх төлбөртэй тусламж үйлчилгээний журам 2-р хавсралт А228 2016.06.25 Үзэх
4 Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг явуулын хэлбэрээр үзүүлэх журам А147 2016.04.29 Үзэх
5 Журам батлах тухай 189 2015.05.08 Үзэх
6 Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөт эмийг импортлох, үйлдвэрлэх, ханган нийлүүлэх журам 68 2015.02.24 Үзэх
7 Заавар батлах тухай 187 2014.06.02 Үзэх
8 Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээтэй холбоотой халдварыг бүртгэх мэдээллэх журмыг батлах тухай 186 2014.06.02 Үзэх
9 Эрүүл мэндийн статистик мэдээллийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 450 2013.11.27 Үзэх
10 "Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээ"-г шинэчлэн батлах тухай 446 2013.11.25 Үзэх
11 Эрүүл мэндийн байгууллагын хог хаягдлыг ангилан ялгах, цуглуулах, хадгалах, тээвэрлэх, халдваргүйтгэх, устгах заавар батлах тухай 158 2011.05.03 Үзэх
12 Цусны аюулгүй байдлыг хангах талаарх заавар, журмыг шинэчлэн батлах тухай 337 2010.10.28 Үзэх