ЭМСайдын тушаал
Нүүр хуудас / Хууль эрх зүй / ЭМСайдын тушаал

ЭМСайдын тушаал

Нэр Дугаар Баталсан огноо
Хавсралт
1 ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫГ БҮХ НИЙТИЙН БЭЛЭН БАЙДАЛД ШИЛЖҮҮЛЭХ A/520 2020.11.12 Үзэх
2 ӨНДӨРЖҮҮЛСЭН БЭЛЭН БАЙДЛЫН ҮЕИЙН ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ХАНГАХ ТУХАЙ A/516 2020.11.11 Үзэх
3 ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ /Эмийн жорын маягт, жор бичилт/ А/495 2020.10.26 Үзэх
4 ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ /Бариа заслын эмчилгээний заавар/ А/487 2020.10.19 Үзэх
5 Томуу томуу төст өвчний бэлэн байдал, хариу арга хэмжээний удирдамж батлах тухай A/482 2020.10.19 Үзэх
6 ТӨГСӨЛТИЙН ДАРААХ ҮНДСЭН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТЫН ХЯНАЛТЫН ТООГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ A/440 2020.09.22 Үзэх
7 ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЭЛ ХУВИЙН ХАМГААЛАХ ХЭРЭГСЭЛ ХУВААРИЛАХ ТУХАЙ A/426 2020.09.04 Үзэх
8 КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (COVID-2019) БОЛОН ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНД Д ШААРДЛАГАТАЙ ЭМЭНД ИМПОРТЫН ЛИЦЕНЗ ОЛГОХ ТУХАЙ A/421 2020.09.02 Үзэх
9 ТҮР ЗААВАР ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ /эмнэлзүйн түр заавар/ А/406 2020.08.21 Үзэх
10 АЯН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ A/408 2020.08.21 Үзэх
11 ХИЧЭЭЛ, СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЭХЛҮҮЛЭХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ A/391 2020.08.05 Үзэх
12 ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ /Липидийн хямралын эфферент эмчилгээний заавар/ A/380 2020.07.22 Үзэх
13 КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАРЫН ҮЕД ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХЭД ЗАРИМ ХУВИЙН ХАМГААЛАХ ХЭРЭГСЭЛ, ОНОШЛУУР ХУВИАРЛАХ ТУХАЙ A/372 2020.07.06 Үзэх
14 "СУРГУУЛИЙН ОРЧИНД ХУДАЛДААЛАХЫГ ХОРИГЛОХ ХҮНСНИЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЖАГСААЛТ" A/369 2020.07.03 Үзэх
15 ҮР ДҮНГИЙН УРАМШУУЛАЛ ОЛГОХ ТУХАЙ A/351 2020.06.26 Үзэх
16 ЭМНЭЛГИЙН БИЕ ДААСАН БАЙДЛЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ A/334 2020.06.17 Үзэх
17 Эмнэлгийн бие даасан байдлыг хэрэгжүүлэх тухай 2020.06.17 А/334 2020.06.17 Үзэх
18 КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (COVID-2019)-ЫН ҮЕДНЭН ШААРДЛАГАТАЙ ЭМ ЭМИЙН ТҮҮХИЙ ЭД ВАКЦИН БИОБЭЛДМЭЛД ИМПОРТЫН ЛИЦЕНЗ ОЛГОХ ТУХАЙ A/324 2020.06.11 Үзэх
19 ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ A/291 2020.05.15 Үзэх
20 Жагсаалт батлах тухай 2020.05.15 А/291 2020.05.15 Үзэх
21 ТӨРӨЛЖСӨН МЭРГЭШИЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /5 САР/ A/287 2020.05.13 Үзэх
22 Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 2020.05.13 А/289 2020.05.13 Үзэх
23 ТҮР МАЯГТ БАТЛАХ ТУХАЙ /COVID эмнэлзүйн бүртгэлийн маягт/ А/285 2020.05.12 Үзэх
24 Түр заавар батлах тухай 2020.05.01 А/278 2020.05.01 Үзэх
25 Түр заавар батлах тухай 04,17,2020 А/247 2020.04.17 Үзэх
26 Аргачлал батлах тухай /Хүйн цус, эд цуглуулах, зөөвөрлөх, үүдэл эс ялгах/ А/240 2020.04.14 Үзэх
27 Журам батлах тухай /Үүдэл эс болон хүйн цусны банк байгуулах/ A/236 2020.04.14 Үзэх
28 Хуваарь батлах тухай /А амин дэм/ A/228 2020.04.10 Үзэх
29 Магадлан итгэмжлэл олгох тухай 2020.04.06 A/223 2020.04.06 Үзэх
30 Зөвлөмж батлах тухай A/215 2020.04.01 Үзэх
31 Нэн шаардлагатай тусламж, үйлчилгээний багц батлах тухай A/216 2020.04.01 Үзэх
32 Тусгай зөвшөөрөл шинээр болон нэмэлтээр олгох тухай A/204 2020.03.30 Үзэх
33 Эмнэлзүйн заавар батлах тухай 2020.03.30 A/205 2020.03.30 Үзэх
34 Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 2020.03.20 A/201 2020.03.20 Үзэх
35 Сүрьеэ өвчнөөс сэргийлэх үйл ажиллагааны хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний төлөвлөгөө батлах тухай A/196 2020.03.20 Үзэх
36 Голомтод халдваргүйжүүлэлт хийх түр заавар A/188 2020.03.16 Үзэх
37 Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай - 4 A/168 2020.03.12 Үзэх
38 Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай A/170 2020.03.12 Үзэх
39 Үндсэн мэргэшил олгох тухай A/172 2020.03.12 Үзэх
40 Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлөөр олгосон эрх хасах тухай A/166 2020.03.11 Үзэх
41 Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 2020.03.11 A/165 2020.03.11 Үзэх
42 Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох, хүчингүй болгох, нөхөн олгох, залруулж олгох тухай A/164 2020.03.11 Үзэх
43 Тусгай зөвшөөрөл олгох, хүчингүй болгох, эрх сэргээх тухай 2020.03.11 A/163 2020.03.11 Үзэх
44 Түр заавар шинэчлэн батлах тухай A/153 2020.03.04 Үзэх
45 Үйлчлэх хүрээ батлах тухай A/154 2020.03.04 Үзэх
46 БОАЖ, ХХААХҮ, ЭМ-ийн сайдын хамтарсан тушаал /Жагсаалт батлах тухай/ А/125, A/69, A/143 2020.02.28 Үзэх
47 Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээг зохицуулах тухай A/145 2020.02.28 Үзэх
48 ХДХВ, ДОХ, БЗДХ-аас сэргийлэх үйл ажиллагааны хяналт- шинжилгээ, үнэлгээний төлөвлөгөө батлах тухай A/141 2020.02.27 Үзэх
49 Түр заавар батлах тухай A/135 2020.02.21 Үзэх
50 Заавар батлах тухай 2020.02.20 A/128 2020.02.20 Үзэх
51 Нийслэлийн хэмжээнд эх барих, эмэгтэйчүүдийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх хүрээг шинэчлэн батлах тухай А/130 2020.02.20 Үзэх
52 Нийслэлийн хэмжээнд эх барих, эмэгтэйчүүдийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх хүрээг шинэчлэн батлах тухай A/130 2020.02.20 Үзэх
53 Төрөлжсөн мэргэшил олгох тухай A/129 2020.02.20 Үзэх
54 Короновируст халдвар (COVID-19)-ын үед эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх зураглал батлах тухай 101 2020.02.18 Үзэх
55 Вакцины хүйтэн хэлхээний тоног төхөөрөмжийн хуваарь батлах тухай A/108 2020.02.18 Үзэх
56 Коронавируст халдвар (COVID-19)-ын үед эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх зураглал батлах тухай A/101 2020.02.18 Үзэх
57 Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлогыг 2020-2026 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай A/103 2020.02.18 Үзэх
58 Магадлан итгэмжлэл олгох тухай 2020.02.14 A/96 2020.02.14 Үзэх
59 Эмнэлзүйн заавар батлах тухай A/98 2020.02.14 Үзэх
60 Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай А/93 2020.02.13 Үзэх
61 Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай A/93 2020.02.13 Үзэх
62 Хамтын хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг хангах тухай A/69 2020.02.08 Үзэх
63 Журам батлах тухай /Согтуурах мансуурах донтой хүнд эрүүл мэндийн дүгнэлт хийх / A/59 2020.02.05 Үзэх
64 Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох, хүчингүй болгох, залруулж олгох тухай A/60 2020.02.05 Үзэх
65 Тушаал хүчингүй болгосонд тооцох тухай A/58 2020.02.05 Үзэх
66 Тусгай зөвшөөрөл олгох, хүчингүй болгох, эрх сэргээх тухай A/56 2020.02.03 Үзэх
67 Тусгай зөвшөөрөл нэмэлтээр олгох тухай A/42 2020.01.27 Үзэх
68 Журам батлах тухай/Бүх нийтээр тэмдэглэх баяр, тэмдэглэлт өдрийн амралтын үед эрүүл мэндийн байгууллагуудын ажиллах/ A/36 2020.01.24 Үзэх
69 Тушаалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай A/37 2020.01.24 Үзэх
70 Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай - 1 A/29 2020.01.23 Үзэх
71 Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай - 2 A/30 2020.01.23 Үзэх
72 Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай - 3 A/31 2020.01.23 Үзэх
73 Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох, хүчингүй болгох , нөхөн олгох тухай A/16 2020.01.13 Үзэх
74 Магадлан итгэмжлэл олгох тухай 2020.01.09 A/09 2020.01.09 Үзэх
75 ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫГ МАГАДЛАН ШИНЖЛЭХ ШАЛГУУР БАТЛАХ ТУХАЙ A/554 2019.12.06 Үзэх
76 ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ /МЭРГЭШЛИЙН ЗЭРЭГ ОЛГОХ, НӨХӨН ОЛГОХ, ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ/ A/513 2019.11.15 Үзэх
77 "Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн дүрэм" батлах тухай 2019 A/406 2019.09.04 Үзэх
78 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Эрүүл мэндийн цахим мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдлын журам/ A/396 2019.08.29 Үзэх
79 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Үр хөндөлтийг зохицуулах/ A/387 2019.08.15 Үзэх
80 ЭМ, ЭМИЙН ТҮҮХИЙ ЭД, БИОЛОГИЙН ИДЭВХТ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ БҮРТГЭЛИЙН ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ A/295 2019.06.21 Үзэх
81 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Оношилгоо, эмчилгээний зориулалтаар шинээр гарч байгаа био технологи, нано технологи/ A/253/A/348 2019.05.31 Үзэх
82 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Эс, эд, эрхтнийг шилжүүлэн суулгах/ A/164 2019.04.09 Үзэх
83 "ЖУРАМ, ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ" /ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН ЗАРИМ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГААР ГҮЙЦЭТГҮҮЛЭХ/ A/25 2019.01.25 Үзэх
84 Тушаал, тушаалын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай A/518 2018.12.11 Үзэх
85 Монгол улсын стандарт, Эмийн жорын маяг, жорын бичилт MNS 5376:2014 2017.10.23 Үзэх
86 Дүрэм батлах тухай 2017.06.30 A/256 2017.06.30 Үзэх
87 Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хяналтын хорооны дүрэм А/256 2017.06.30 Үзэх
88 Төрийн өмчийн эрүүл мэндийн байгууллагаас үзүүлэх төлбөртэй тусламж үйлчилгээний жагсалт 1-р хавсралт, Төрийн өмчийн эрүүл мэндийн байгууллагаас үзүүлэх төлбөртэй тусламж үйлчилгээний журам 2-р хавсралт А228 2016.06.25 Үзэх
89 Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг явуулын хэлбэрээр үзүүлэх журам А147 2016.04.29 Үзэх
90 Журам батлах тухай 189 2015.05.08 Үзэх
91 Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөт эмийг импортлох, үйлдвэрлэх, ханган нийлүүлэх журам 68 2015.02.24 Үзэх
92 Заавар батлах тухай 187 2014.06.02 Үзэх
93 Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээтэй холбоотой халдварыг бүртгэх мэдээллэх журмыг батлах тухай 186 2014.06.02 Үзэх
94 Эрүүл мэндийн статистик мэдээллийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 450 2013.11.27 Үзэх
95 "Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээ"-г шинэчлэн батлах тухай 446 2013.11.25 Үзэх
96 Эрүүл мэндийн байгууллагын хог хаягдлыг ангилан ялгах, цуглуулах, хадгалах, тээвэрлэх, халдваргүйтгэх, устгах заавар батлах тухай 158 2011.05.03 Үзэх
97 Цусны аюулгүй байдлыг хангах талаарх заавар, журмыг шинэчлэн батлах тухай 337 2010.10.28 Үзэх
Өмнөх сарын тоон үзүүлэлт
АМБУЛАТОРИ
ҮЗЛЭГ
5394
ЯАРАЛТАЙ
ТУСЛАМЖ
10598
МЭС
ЗАСАЛ
942
ХЭВТЭН
ЭМЧЛҮҮЛСЭН
1398

7018-0136

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 7-р хороо, ГССҮТ-ийн өөрийн байр