Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ /Тухай бүр/
Нүүр хуудас / Шилэн данс / Төсөв гүйцэтгэл / Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ /Тухай бүр/

Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ /Тухай бүр/

Нэр Тайлант хугацаа Тайлан оруулсан огноо
Хавсралт
1 Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2020 оны 12 сар 2021.01.15 2021.01.15 Үзэх
2 Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2020 оны 11 сар 2020.12.11 2020.12.11 Үзэх
3 Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2020 оны 10 сар 2020.11.11 2020.11.11 Үзэх
4 Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2020 оны 9 сар 2020.10.15 2020.10.15 Үзэх
5 Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2020 оны 8 сар 2020.09.15 2020.09.15 Үзэх
6 Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2020 оны 7 сар 2020.08.15 2020.08.15 Үзэх
7 Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2020 оны 6 сар 2020.07.15 2020.07.15 Үзэх
8 Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2020 оны 5 сар 2020.06.11 2020.06.11 Үзэх
9 Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2020 оны 4 сар 2020.05.11 2020.05.11 Үзэх
10 Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2020 оны 3 сар 2020.04.10 2020.04.10 Үзэх
11 Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2020 оны 2 сар 2020.03.11 2020.03.11 Үзэх
12 Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2020 оны 1 сар 2020.02.10 2020.02.09 Үзэх
13 Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2019 оны 12 сар 2020.01.08 2020.01.08 Үзэх
14 Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2019 оны 11 сар 2019.12.16 2019.12.16 Үзэх
15 Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2019 оны 10 сар 2019.11.12 2019.11.12 Үзэх
16 Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2019 оны 9 сар 2019.10.07 2019.10.09 Үзэх
17 Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2019 оны 8 сар 2019.08.05 2019.08.30 Үзэх
18 Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2019 оны 7 сар 2019.07.05 2019.07.30 Үзэх
19 Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2019 оны 6 сар 2019.06.05 2019.06.30 Үзэх
20 Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2019 оны 5 сар 2019.05.05 2019.05.30 Үзэх
21 Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2019 оны 4 сар 2019.04.05 2019.04.30 Үзэх
22 Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2019 оны 3 сар 2019.03.05 2019.03.30 Үзэх
23 Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2019 оны 2 сар 2019.02.25 2019.02.27 Үзэх
24 Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2019 оны 1 сар 2019.01.01 2019.02.05 Үзэх
25 Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2018 оны 12 сар 2018.12.01 2018.12.30 Үзэх
26 Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2018 оны 11 сар 2018.11.01 2018.11.30 Үзэх
27 Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2018 оны 10 сар 2018.10.01 2018.10.30 Үзэх
28 Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2018 оны 9 сар 2018.09.01 2018.09.30 Үзэх
29 Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2018 оны 8 сар 2018.08.01 2018.08.30 Үзэх
30 Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2018 оны 7 сар 2018.07.01 2018.07.30 Үзэх
31 Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2018 оны 6 сар 2018.06.01 2018.06.30 Үзэх
32 Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2018 оны 5 сар 2018.05.01 2018.05.31 Үзэх
33 Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2018 оны 4 сар 2018.04.02 2018.05.03 Үзэх
34 Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2018 оны 3 сар 2018.03.03 2018.04.03 Үзэх
35 Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2018 оны 2 сар 2018.02.03 2018.03.03 Үзэх
36 Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2018 оны 1 сар 2018.01.03 2018.02.03 Үзэх
37 Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 12 сар 2017.12.01 2018.01.02 Үзэх
38 Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 11 сар 2017.11.01 2017.12.01 Үзэх
39 Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 10 сар 2017.10.01 2017.11.01 Үзэх
40 Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 9 сар 2017.09.01 2017.10.06 Үзэх
41 Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 8 сар 2017.08.01 2017.09.01 Үзэх
42 Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 7 сар 2017.07.01 2017.08.02 Үзэх
43 Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 6 сар 2017.06.01 2017.07.01 Үзэх
44 Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 5 сар 2017.05.01 2017.06.04 Үзэх
45 Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 4 сар 2017.04.01 2017.05.02 Үзэх
46 Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 3 сар 2017.03.01 2017.04.03 Үзэх
47 Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2 сар 2017.02.01 2017.03.03 Үзэх
48 Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 1 сар 2017.01.01 2017.01.01 Үзэх
Өмнөх сарын тоон үзүүлэлт
АМБУЛАТОРИ
ҮЗЛЭГ
5394
ЯАРАЛТАЙ
ТУСЛАМЖ
10598
МЭС
ЗАСАЛ
942
ХЭВТЭН
ЭМЧЛҮҮЛСЭН
1398

7018-0136

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 7-р хороо, ГССҮТ-ийн өөрийн байр