Цагийн хуваарь

01

Оношилгоо шинжилгээ, нарийн мэргэжлийн эмчийн үзлэгийн товлолт цаг авах цахим бүртгэл

08:30 - 16:30
02

2-р ээлжийн /оройн ээлж/ нарийн мэргэжлийн эмчийн үзлэгийн товлолт цаг авах цахим бүртгэлийн хуваарь

15:00 - 20:00
03

Яаралтай тусламжийн цахим бүртэглийн ажиллах хуварь

24 цаг
04

Хүлээн авах дижитал рентген, томографын цагийн хуваарь

24 цаг
05

Цахим цаг авах

24 цаг
06

Алсын түргэн тусламж

24 цаг  70187797
Үзлэгийн цаг авах
Эмч хайх
Түгээмэл асуулт хариулт
Статистик мэдээ
Нээлттэй ажлын байр