Хүний нөөцийн үзүүлэлт

Хүний нөөцийн үзүүлэлт

Нэр Огноо
Хавсралт
1 Ажлын үр дүнгийн мөнгөн урамшуулал олгох тухай 2021.06.11 Үзэх
2 ГССҮТөвийн 2020 онд эмчлэх эрхийн зөвшөөрөл нь дуусах эмч нарын жагсаалт 2020.02.05 Үзэх
3 2019 онд Гадаадад сургалтад хамрагдсан эмч мэргэжилтнүүд 2020.01.10 Үзэх
4 ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ, ТОГТВОР СУУРЬШИЛТАЙ АЖИЛЛУУЛАХ ТАЛААР БАЙГУУЛЛАГЫН ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТЫН БИЕЛЭЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ. 2019 2020.01.08 Үзэх
5 Гэмтэл согог судлалын үндэсний төвийн 2019 оны бүтэц орон тоо 2019.12.23 Үзэх
6 Төрийн албан хаагчийн анкет /төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 05 дугаар тогтоол 2019.12.03 Үзэх
7 АЛБАН ХААГЧДЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ ХЭВИЙН НӨХЦӨЛИЙГ БҮРДҮҮЛСЭН БАЙДАЛ 2019.09.18 Үзэх
8 "Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн дүрэм" батлах тухай А/406 2019.09.15 Үзэх
9 ГЭМТЭЛ СОГОГ СУДЛАЛЫН ҮНДЭСНИЙ ТӨВИЙН 2020 ОНД ЭМЧЛЭХ ЭРХИЙН ЛИЦЕНЗНИЙ ХУГАЦАА ДУУСАХ ИХ ЭМЧ НАР 2019.08.08 Үзэх
10 Ажлын үр дүнгийн мөнгөн урамшуулал олгох тухай /ГССҮТ-ийн Ерөнхий захирлын тушаал/ 2019.04.16 Үзэх
11 ГССҮТөвийн 2019 онд эмчлэх эрхийн зөвшөөрөл нь дуусах эмч нарын жагсаалт 2019.02.02 Үзэх
12 Хүний нөөцийн хөгжлийн стратеги төлөвлөгөөны журам 2019.02.02 Үзэх
13 Англи хэлний түвшин тогтоох журам 2018.11.25 Үзэх
14 ГССҮТ-ийн эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний ажлын гүйцэтгэлийн журам 2018.11.25 Үзэх
15 Хувь хүний хөгжлийн хөтөлбөр 2018.11.25 Үзэх
16 Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтын журам 2018.11.25 Үзэх
17 Хүний нөөцийн мэдээллийн сангийн журам 2018.11.25 Үзэх
18 Чөлөө олгох журам 2018.11.25 Үзэх
19 Шагнал урамшууллын журам 2018.11.25 Үзэх
20 Шинэ ажилтан дасан зохицох хөтөлбөр 2018.11.25 Үзэх
21 Эд хөрөнгийн бүрэн хариуцлага хүлээлгэх гэрээ 2018.11.25 Үзэх
22 ГССҮТөвийн ерөнхий захирлын стратеги төлөвлөгөө батлах тухай 64/А тоот тушаал 2018.06.18 Үзэх
23 ГССҮТөвийн ерөнхий захирлын ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээний журам батлах тухай 116А/ тоот тушаал 2018.06.18 Үзэх
24 Байгууллагын ажилтнуудын баримтлах харилцааны ёс зүйн зарчим 2018.05.31 Үзэх
25 Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм 2018.05.31 Үзэх
26 Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хяналтын хорооны дүрэм 2018.05.31 Үзэх
27 Хүний нөөц, хөгжлийн албаны 2017 оны ажлын тайлан 2018.01.23 Үзэх
Өмнөх сарын тоон үзүүлэлт
АМБУЛАТОРИ
ҮЗЛЭГ
5394
ЯАРАЛТАЙ
ТУСЛАМЖ
10598
МЭС
ЗАСАЛ
942
ХЭВТЭН
ЭМЧЛҮҮЛСЭН
1398

7018-0136

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 7-р хороо, ГССҮТ-ийн өөрийн байр