Хууль

Хууль

Нэр Баталсан огноо
Хавсралт
1 МОНГОЛ УЛСЫН 2020 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ 2019.11.13 Үзэх
2 НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН 2020 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ 2019.11.13 Үзэх
3 ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН 2020 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ 2019.11.13 Үзэх
4 ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ /Шинэчилсэн найруулга/ 2019.03.22 Үзэх
5 ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ /Шинэчилсэн найруулга/-ийг дагаж мөрдөх журмын тухай 2019.03.22 Үзэх
6 Эхийн сүү орлуулагч бүтээгдэхүүний тухай 2017.07.01 Үзэх
7 Тамхи татахыг хориглосон анхааруулах тэмдгийн загвар батлах тухай /Сайдын тушаал/ 2013.04.02 Үзэх
8 Тамхины хяналтын тухай 2012.11.24 Үзэх
9 Эрүүл мэндийн тухай 2011.05.05 Үзэх
10 Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай 2006.05.25 Үзэх
11 Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай 2005.05.27 Үзэх
12 Хүний дархлал хомсдлын вирусын халдвар, дархлалын олдмол хомсдлоос сэргийлэх тухай 2004.05.13 Үзэх
13 Дархлаажуулалтын тухай 2004.04.20 Үзэх
14 Ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хог хаягдлын тухай 2003.11.28 Үзэх
15 Биеийн тамир, спортын тухай 2003.10.31 Үзэх
16 Давс иоджуулж иод дутлаас сэргийлэх тухай 2003.10.10 Үзэх
17 Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын эргэлтэнд хяналт тавих тухай 2002.11.28 Үзэх
18 Боловсролын тухай 2002.05.03 Үзэх
19 Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай 2002.04.25 Үзэх
20 Галт зэвсгийн тухай 2001.04.26 Үзэх
21 Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай 2001.01.28 Үзэх
22 Дипломат албаны тухай 2000.10.05 Үзэх
23 Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тухай 2000.04.20 Үзэх
24 Донорын тухай 2000.01.28 Үзэх
25 Согтуурах, мансуурах донтой өвчтэй этгээдийг захиргааны журмаар албадан эмчлэх, албадан хөдөлмөр хийлгэх тухай 2000.01.28 Үзэх
26 Иргэний бүртгэлийн тухай 1999.10.04 Үзэх
27 Хүнсний тухай 1999.07.07 Үзэх
28 Сэжигтэн яллагчдыг баривчлах, цагдан хорих шийдвэрийг биелүүлэх тухай 1999.06.01 Үзэх
29 Ариун цэврийн тухай 1998.05.07 Үзэх
Өмнөх сарын тоон үзүүлэлт
АМБУЛАТОРИ
ҮЗЛЭГ
5394
ЯАРАЛТАЙ
ТУСЛАМЖ
10598
МЭС
ЗАСАЛ
942
ХЭВТЭН
ЭМЧЛҮҮЛСЭН
1398

7018-0136

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 7-р хороо, ГССҮТ-ийн өөрийн байр