Хууль

Нэр Баталсан огноо
Хавсралт
1 Эхийн сүү орлуулагч бүтээгдэхүүний тухай 2017.07.01 Үзэх
2 Тамхи татахыг хориглосон анхааруулах тэмдгийн загвар батлах тухай /Сайдын тушаал/ 2013.04.02 Үзэх
3 Тамхины хяналтын тухай 2012.11.24 Үзэх
4 Эрүүл мэндийн тухай 2011.05.05 Үзэх
5 Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай 2006.05.25 Үзэх
6 Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай 2005.05.27 Үзэх
7 Хүний дархлал хомсдлын вирусын халдвар, дархлалын олдмол хомсдлоос сэргийлэх тухай 2004.05.13 Үзэх
8 Дархлаажуулалтын тухай 2004.04.20 Үзэх
9 Ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хог хаягдлын тухай 2003.11.28 Үзэх
10 Биеийн тамир, спортын тухай 2003.10.31 Үзэх
11 Давс иоджуулж иод дутлаас сэргийлэх тухай 2003.10.10 Үзэх
12 Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын эргэлтэнд хяналт тавих тухай 2002.11.28 Үзэх
13 Боловсролын тухай 2002.05.03 Үзэх
14 Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай 2002.04.25 Үзэх
15 Галт зэвсгийн тухай 2001.04.26 Үзэх
16 Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай 2001.01.28 Үзэх
17 Дипломат албаны тухай 2000.10.05 Үзэх
18 Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тухай 2000.04.20 Үзэх
19 Донорын тухай 2000.01.28 Үзэх
20 Согтуурах, мансуурах донтой өвчтэй этгээдийг захиргааны журмаар албадан эмчлэх, албадан хөдөлмөр хийлгэх тухай 2000.01.28 Үзэх
21 Иргэний бүртгэлийн тухай 1999.10.04 Үзэх
22 Хүнсний тухай 1999.07.07 Үзэх
23 Сэжигтэн яллагчдыг баривчлах, цагдан хорих шийдвэрийг биелүүлэх тухай 1999.06.01 Үзэх
24 Ариун цэврийн тухай 1998.05.07 Үзэх