Нүүр хуудас / Хууль эрх зүй / УИХ-ын тогтоол

УИХ-ын тогтоол

Нэр Дугаар Баталсан огноо
Хавсралт
1 Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2015 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл батлах тухай 53 2014.07.01 Үзэх
2 Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм 288 2010.10.11 Үзэх
3 Төрийн өмчөөс орон нутгийн өмчид эд хөрөнгө шилжүүлэх, орон нутгийн өмчийн зарим эд хөрөнгийг төрийн өмчид хүлээн авах тухай 2004 18 2004.04.23 Үзэх
4 Эмийн талаар төрөөс баримтлах бодлого батлах тухай 68 2002.10.11 Үзэх
5 Нийгмийн салбарт өөрчлөлт, шинэчлэл, хувьчлал хийх үндсэн чиглэл батлах тухай 56 2002.07.10 Үзэх
6 Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай 12 2002.04.25 Үзэх
7 Төрийн өмчөөс аймаг, нийслэлийн өмчид эд хөрөнгө шилжүүлэх, орон нутгийн өмчийн зарим эд хөрөнгийг төрийн өмчид хүлээн авах тухай 91 2001.11.22 Үзэх
8 Нийгмийн эрүүл мэндийн талаар төрөөс баримтлах бодлого батлах тухай 81 2001.11.08 Үзэх
9 ГСэтгэцийн эрүүл мэндийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай 34 2000.04.20 Үзэх
10 Монголын уламжлалт ангаах ухааныг хөгжүүлэх талаар төрөөс баримтлах бодлого батлах тухай 46 1999.07.02 Үзэх
11 Эрүүл мэндийн , эмийн, ариун цэврийн тухай хуулиудыг баталсантай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай 53 1998.05.07 Үзэх