Монгол улсын осол гэмтлийн өвчлөл нас баралтын тандалтын мэдээлэл
Нүүр хуудас / Ил тод байдал / Статистик мэдээлэл / Монгол улсын осол гэмтлийн өвчлөл нас баралтын тандалтын мэдээлэл

Монгол улсын осол гэмтлийн өвчлөл нас баралтын тандалтын мэдээлэл

Нэр Огноо
Хавсралт
1 ОСОЛ ГЭМТЛИЙН ТАНДАЛТЫН ЭРГЭН МЭДЭЭЛЭЛ /2021 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРАЛ/ 2021.11.01 Үзэх
2 ОСОЛ ГЭМТЛИЙН ТАНДАЛТЫН ЭРГЭН МЭДЭЭЛЭЛ /2021 ОНЫ 2 ДУГААР УЛИРАЛ/ 2021.08.18 Үзэх
3 ОСОЛ ГЭМТЛИЙН ТАНДАЛТЫН ЭРГЭН МЭДЭЭЛЭЛ /2021 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРАЛ/ 2021.04.29 Үзэх
4 ОСОЛ ГЭМТЛИЙН ТАНДАЛТЫН ЭРГЭН МЭДЭЭЛЭЛ /2020 ОН/ 2021.03.02 Үзэх
5 ОСОЛ ГЭМТЛИЙН ТАНДАЛТЫН ЭРГЭН МЭДЭЭЛЭЛ /2020 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРАЛ/ 2020.11.22 Үзэх
6 ОСОЛ ГЭМТЛИЙН ТАНДАЛТЫН ЭРГЭН МЭДЭЭЛЭЛ /2020 ОНЫ 2 ДУГААР УЛИРАЛ/ 2020.07.22 Үзэх
7 ОСОЛ ГЭМТЛИЙН ТАНДАЛТЫН ЭРГЭН МЭДЭЭЛЭЛ /2020 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРАЛ/ 2020.04.16 Үзэх
8 ОСОЛ ГЭМТЛИЙН ТАНДАЛТЫН ЭРГЭН МЭДЭЭЛЭЛ /2019 ОН/ 2020.03.02 Үзэх
9 ОСОЛ ГЭМТЛИЙН ТАНДАЛТЫН ЭРГЭН МЭДЭЭЛЭЛ /2019 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРАЛ/ 2019.08.06 Үзэх
10 ОСОЛ ГЭМТЛИЙН ТАНДАЛТЫН ЭРГЭН МЭДЭЭЛЭЛ /2019 ОНЫ 2 ДУГААР УЛИРАЛ/ 2019.08.06 Үзэх
11 ОСОЛ ГЭМТЛИЙН ТАНДАЛТЫН ЭРГЭН МЭДЭЭЛЭЛ /2018 ОН/ 2019.03.13 Үзэх
12 ОСОЛ ГЭМТЛИЙН ТАНДАЛТЫН ЭРГЭН МЭДЭЭЛЭЛ /2018 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРАЛ/ 2018.11.20 Үзэх
13 ОСОЛ ГЭМТЛИЙН ТАНДАЛТЫН ЭРГЭН МЭДЭЭЛЭЛ /2018 ОНЫ 2 ДУГААР УЛИРАЛ/ 2018.08.09 Үзэх
14 ОСОЛ ГЭМТЛИЙН ТАНДАЛТЫН ЭРГЭН МЭДЭЭЛЭЛ /2018 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРАЛ/ 2018.08.08 Үзэх
15 ОСОЛ ГЭМТЛИЙН ТАНДАЛТЫН ЭРГЭН МЭДЭЭЛЭЛ /2017 ОН/ 2018.02.28 Үзэх
16 ОСОЛ ГЭМТЛИЙН ТАНДАЛТЫН ЭРГЭН МЭДЭЭЛЭЛ /2017 ОНЫ 2 ДУГААР УЛИРАЛ/ 2017.10.12 Үзэх
Өмнөх сарын тоон үзүүлэлт
АМБУЛАТОРИ
ҮЗЛЭГ
5394
ЯАРАЛТАЙ
ТУСЛАМЖ
10598
МЭС
ЗАСАЛ
942
ХЭВТЭН
ЭМЧЛҮҮЛСЭН
1398

7018-0136

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 7-р хороо, ГССҮТ-ийн өөрийн байр