Нүүр хуудас / Ил тод байдал / Статистик мэдээлэл / Монгол улсын осол гэмтлийн өвчлөл нас баралтын тандалтын мэдээлэл

Монгол улсын осол гэмтлийн өвчлөл нас баралтын тандалтын мэдээлэл

Нэр Огноо
Хавсралт
1 2018 оны тандалтын тайлан 2019.03.13 Үзэх
2 Осол гэмтлийн өвчлөл, нас баралтын тандалтын 2018 оны 3 дугаар улирлын эргэн мэдээлэл 2018.11.20 Үзэх
3 Осол гэмтлийн өвчлөл, нас баралтын тандалтын 2018 оны эхний хагас жилийн эргэн мэдээлэл 2018.08.09 Үзэх
4 Осол гэмтлийн өвчлөл, нас баралтын тандалтын 2018 оны нэгдүгээр улирлын эргэн мэдээлэл 2018.08.08 Үзэх
5 Монгол улсын 2017 оны осол гэмтлийн тандалтын тайлан 2018.02.28 Үзэх
6 Осол гэмтлийн өвчлөл, нас баралтын тандалтын 2017 оны эхний хагас жилийн эргэн мэдээлэл 2017.10.12 Үзэх