Монгол улсын осол гэмтлийн өвчлөл нас баралтын тандалтын мэдээлэл
Нүүр хуудас / Ил тод байдал / Статистик мэдээлэл / Монгол улсын осол гэмтлийн өвчлөл нас баралтын тандалтын мэдээлэл

Монгол улсын осол гэмтлийн өвчлөл нас баралтын тандалтын мэдээлэл

Нэр Огноо
Хавсралт
1 ОСОЛ ГЭМТЛИЙН ТАНДАЛТЫН ЭРГЭН МЭДЭЭЛЭЛ /2021 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРАЛ/ 2021.04.29 Үзэх
2 ОСОЛ ГЭМТЛИЙН ТАНДАЛТЫН ЭРГЭН МЭДЭЭЛЭЛ 2021.03.02 Үзэх
3 ОСОЛ ГЭМТЛИЙН ТАНДАЛТЫН ЭРГЭН МЭДЭЭЛЭЛ /2020 ОНЫ ЭХНИЙ 9 САРЫН БАЙДЛААР/ 2020.11.22 Үзэх
4 ОСОЛ ГЭМТЛИЙН ТАНДАЛТЫН ЭРГЭН МЭДЭЭЛЭЛ /2020 ОНЫ ЭХНИЙ 6 САРЫН БАЙДЛААР/ 2020.07.22 Үзэх
5 Осол гэмтлийн өвчлөл, нас баралтын тандалтын 2020 оны 1 дугаар улирлын эргэн мэдээлэл 2020.04.16 Үзэх
6 Гэмтэл Согог Судлалын Үндэсний Төвийн 2019 оны тандалтын тайлан 2020.03.02 Үзэх
7 2019 оны 1-р улирлын эргэн мэдээлэл 2019.08.06 Үзэх
8 2019 оны эхний хагас жилийн эргэн мэдээлэл 2019.08.06 Үзэх
9 2018 оны тандалтын тайлан 2019.03.13 Үзэх
10 Осол гэмтлийн өвчлөл, нас баралтын тандалтын 2018 оны 3 дугаар улирлын эргэн мэдээлэл 2018.11.20 Үзэх
11 Осол гэмтлийн өвчлөл, нас баралтын тандалтын 2018 оны эхний хагас жилийн эргэн мэдээлэл 2018.08.09 Үзэх
12 Осол гэмтлийн өвчлөл, нас баралтын тандалтын 2018 оны нэгдүгээр улирлын эргэн мэдээлэл 2018.08.08 Үзэх
13 Монгол улсын 2017 оны осол гэмтлийн тандалтын тайлан 2018.02.28 Үзэх
14 Осол гэмтлийн өвчлөл, нас баралтын тандалтын 2017 оны эхний хагас жилийн эргэн мэдээлэл 2017.10.12 Үзэх
Өмнөх сарын тоон үзүүлэлт
АМБУЛАТОРИ
ҮЗЛЭГ
5394
ЯАРАЛТАЙ
ТУСЛАМЖ
10598
МЭС
ЗАСАЛ
942
ХЭВТЭН
ЭМЧЛҮҮЛСЭН
1398

7018-0136

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 7-р хороо, ГССҮТ-ийн өөрийн байр