Иргэд, үйлчлүүлэгчтэй уулзах, санал гомдлыг барагдуулах баримтлах зарчим
Нүүр хуудас / Тусламж үйлчилгээ / Иргэд, үйлчлүүлэгчтэй уулзах, санал гомдлыг барагдуулах баримтлах зарчим

Иргэд, үйлчлүүлэгчтэй уулзах, санал гомдлыг барагдуулах баримтлах зарчим

Иргэд, үйлчлүүлэгчтэй уулзах, санал гомдлыг барагдуулахад дараах зарчмыг баримтлана. Үүнд:

Баримтлах зарчим:

  • Иргэдтэй уулзах цаг, хуваарийг олон нийтэд ил тод байрлуулж, урьдчилан мэдээллэх.
  • Иргэдтэй уулзаж, санал гомдлыг сонсохын өмнө ямар хүн, ямар асуудлаар уулзах гэж байгаа тухай мэдээллийг бүрэн авч, уулзалтын бэлтгэлийг хангах.
  • Иргэд, үйлчлүүлэгчтэй уулзахдаа өөрийн харьялалд ажиллах аль нэг ажилтнаар тэмдэглэл хөтлүүлэх.
  • Иргэд, үйлчлүүлэгчтэй уулзах, санал гомдлыг барагдуулахдаа эхлээд тэдний үгийг бүрэн гүйцэт, таслахгүйгээр тэвчээртэй сонсох
  • Үйлчлүүлэгчийг ярьж байх үед шаардлагатай гэж үзвэл тодруулах асуулт тавих
  • Үйлчлүүлэгчийг ярьж байх үед нь уурлах, бухимдах, тэднийг зөвтгөх, буруутгах зэрэг аль нэг илрэлийг гаргахгүй байх
  • Иргэдэд чин сэтгэлээсээ хандаж, аль болохоор тухайн үед нь асуудлыг эергээр шийдэхийг зорьж, иргэдийг чирэгдүүлэхгүй байх.
  • Уулзалт, ярилцлагын үеэр маргаантай асуудал гарсан ч хэрүүл шуугианд хүргэхгүйгээр асуудлыг шийдэхийг эрмэлзэх.
  • Уулзалт, ярилцлагын үр дүнд иргэд сэтгэл ханамжтай байж, эрэлт хэрэгцээ нь зохих түвшинд хангагдсан байх зэрэг болно.
Үзлэгийн цаг авах
Эмч хайх
Түгээмэл асуулт хариулт
Статистик мэдээ
Нээлттэй ажлын байр
Өмнөх сарын тоон үзүүлэлт
АМБУЛАТОРИ
ҮЗЛЭГ
5394
ЯАРАЛТАЙ
ТУСЛАМЖ
10598
МЭС
ЗАСАЛ
942
ХЭВТЭН
ЭМЧЛҮҮЛСЭН
1398

7018-0136

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 7-р хороо, ГССҮТ-ийн өөрийн байр