Засгийн газрын тогтоол
Нүүр хуудас / Хууль эрх зүй / Засгийн газрын тогтоол

Засгийн газрын тогтоол

Нэр Дугаар Баталсан огноо
Хавсралт
1 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (Төрийн албан хаагчид шагнал олгох, ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ, улирлын ажлын үр дүнг үндэслэн мөнгөн урамшуулал олгох) 5 2020.01.09 Үзэх
2 ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН ЦАЛИНГИЙН СҮЛЖЭЭ, ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ 472 2019.12.25 Үзэх
3 ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛИЙН 2020 ОНЫ ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ 477 2019.12.25 Үзэх
4 НИЙТИЙН АЖ АХУЙН ТАЛААР АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 474 2019.12.25 Үзэх
5 ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ (Гаалийн татвар болон НӨАТ-аас чөлөөлөх) 448 2019.12.18 Үзэх
6 ГАДААДААС 2020 ОНД АВАХ АЖИЛЛАХ ХҮЧ, МЭРГЭЖИЛТНИЙ ЭЗЛЭХ ХУВИЙГ ТОГТООХ ТУХАЙ 420 2019.11.28 Үзэх
7 ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТАД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ (Засгийн газрын 2019 оны 5 дугаар тогтоолд) 395 2019.10.30 Үзэх
8 ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТАД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ (Засгийн газрын 2012 оны 71 дүгээр тогтоолд) 345 2019.09.04 Үзэх
9 ГАДААДААС АЖИЛЛАХ ХҮЧ, МЭРГЭЖИЛТЭН АВАХ, АЖЛЫН БАЙРНЫ ТӨЛБӨРӨӨС ЧӨЛӨӨЛӨХ ТУХАЙ 334 2019.08.21 Үзэх
10 УС БОХИРДУУЛСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ, УС БОХИРДУУЛСНЫ ТӨЛБӨРӨӨС ХӨНГӨЛӨХ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН ЖАГСААЛТ БОЛОН ХӨНГӨЛӨЛТИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ 316 2019.08.14 Үзэх
11 ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ТУШААЛЫН ЗЭРЭГЛЭЛИЙГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ 276 2019.07.03 Үзэх
12 ГОРИМ БАТЛАХ ТУХАЙ (шинжилгээнд зориулан авсан хэв загвар, дээжийн хадгалалт, тээвэрлэлтийн) 267 2019.06.28 Үзэх
13 ОСОЛ, ГЭМТЛЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 236 2019.06.19 Үзэх
14 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (цахим хэлбэрээр мэдээлэл солилцох, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, ашиглах) 220 2019.06.05 Үзэх
15 ЖУРМ БАТЛАХ ТУХАЙ (онцгой байдлын үед хүүхдийн эрхийг хамгаалах, тусламж, дэмжлэг үзүүлэх) 201 2019.05.22 Үзэх
16 ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ (эрүүл мэндийн ажилтны нийгмийн хамгаалал) 193 2019.05.12 Үзэх
17 ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ИЖ БҮРЭН СУРГУУЛЬ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 116 2019.03.27 Үзэх
18 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (Төрийн албан хаагчийн улсын нэгдсэн тоо бүртгэл хөтлөх, мэдээлэл авах) 74 2019.02.20 Үзэх
19 ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ (Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм) 33 2019.01.23 Үзэх
20 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (ТЖАХ-ийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн мэргэшлийн түвшинг үнэлэх) 38 2019.01.23 Үзэх
21 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, гүйцэтгэлийн зорилт, шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох, тайлан гаргах) 37 2019.01.23 Үзэх
22 ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРИМ АЛБАН ТУШААЛЫН ЗЭРЭГЛЭЛИЙГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ 25 2019.01.16 Үзэх
23 2019 ОНЫГ "ИРГЭН ТӨВТЭЙ ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖИЛ" БОЛГОХ ТУХАЙ 23 2019.01.16 Үзэх
24 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (ТАХ-д өндөр насны тэтгэвэрт гарахад нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох) 7 2019.01.09 Үзэх
25 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (Албан үүргээ гүйцэтгэх явцад ТАХ-ийн амь нас хохирсон тохиолдолд ар гэрт нь нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох) 8 2019.01.09 Үзэх
26 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (ТЖАХ-ийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэхэд цалин, урамшуулал олгох) 9 2019.01.09 Үзэх
27 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (нөхөх төлбөр олгох) 6 2019.01.09 Үзэх
28 Эрүүл мэндийн үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, зөвлөлийн ажиллах журмыг батлах тухай 425 2013.12.21 Үзэх
29 Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм 288 2010.11.10 Үзэх
30 Дархлаажуулалтын үндэсний товлолыг шинэчлэх тухай 75 2006.04.05 Үзэх
31 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, журам батлах тухай 52 2003.03.05 Үзэх
32 Эрүүл аж төрөх зан үйлийг төлөвшүүлэхэд чиглэсэн мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааг эрчимжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 224 2001.10.03 Үзэх
33 Дархлаажуулалтын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 67 2001.03.28 Үзэх
34 Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын зарим байгууллагын санхүүжилтийн тухай 14 2000.01.26 Үзэх
Өмнөх сарын тоон үзүүлэлт
АМБУЛАТОРИ
ҮЗЛЭГ
5394
ЯАРАЛТАЙ
ТУСЛАМЖ
10598
МЭС
ЗАСАЛ
942
ХЭВТЭН
ЭМЧЛҮҮЛСЭН
1398

7018-0136

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 7-р хороо, ГССҮТ-ийн өөрийн байр