Нүүр хуудас / Хууль эрх зүй / Засгийн газрын тогтоол

Засгийн газрын тогтоол

Нэр Дугаар Баталсан огноо
Хавсралт
1 Эрүүл мэндийн үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, зөвлөлийн ажиллах журмыг батлах тухай 425 2013.12.21 Үзэх
2 Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм 288 2010.11.10 Үзэх
3 Дархлаажуулалтын үндэсний товлолыг шинэчлэх тухай 75 2006.04.05 Үзэх
4 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, журам батлах тухай 52 2003.03.05 Үзэх
5 Эрүүл аж төрөх зан үйлийг төлөвшүүлэхэд чиглэсэн мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааг эрчимжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 224 2001.10.03 Үзэх
6 Дархлаажуулалтын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 67 2001.03.28 Үзэх
7 Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын зарим байгууллагын санхүүжилтийн тухай 14 2000.01.26 Үзэх