Журам, дүрэм
Нүүр хуудас / Хууль эрх зүй / Журам, дүрэм

Журам, дүрэм

Нэр Дугаар Баталсан огноо
Хавсралт
1 ТҮЛЭНХИЙ НӨХӨН СЭРГЭЭХ МЭС ЗАСЛЫН ТАСАГТ ТУСГААРЛАН АЖИЛЛАХ ТҮР ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ A/128 2020.11.24 Үзэх
2 ХАНДЛАГЫН НЭМЭГДЭЛ ОЛГОХ ЖУРАМ A/117 2020.11.11 Үзэх
3 АМБУЛАТОРИЙН ТАСГИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ A/107 2020.10.05 Үзэх
4 ЦЭВЭРЛЭГЭЭ, ХАЛДВАРГҮЙЖҮҮЛЭЛТИЙН ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ A/108 2020.10.05 Үзэх
5 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /COVID эрсдлийн үнэлгээ/ A/121 2020.09.13 Үзэх
6 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Ижил мэргэжилтний үнэлгээ хийх заавар/ A/95 2020.08.21 Үзэх
7 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Мэдээгүйжүүлгийн хуудас хөтлөх/ A/84 2020.07.08 Үзэх
8 ХАЛДВАРЫН СЭРГИЙЛЭЛТ, ХЯНАЛТЫН АЛБАНЫ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ A/78 2020.06.30 Үзэх
9 Журам батлах тухай /Эмчлүүлэгчээс зөвшөөрөл авах/ A/62 2020.05.18 Үзэх
10 Албан хэрэг хөтлөлтийн журам батлах тухай A/59 2020.05.11 Үзэх
11 Коронавируст халдвар (COVID-19)-ын үед ажиллах баг томилж, журам батлах тухай A/55 2020.05.01 Үзэх
12 Журам батлах тухай /Өвчний түүх/ A/52 2020.04.27 Үзэх
13 Журам батлах тухай 2020.04.24 A/48 2020.04.24 Үзэх
14 Голомтод халдваргүйжүүлэлт хийх түр журам батлах тухай A/37 2020.03.26 Үзэх
15 Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн, ажилчдын нийгмийн хамгааллыг дэмжих, эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэг үзлэг, оношилгоо, шинжилгээнд хамруулах журам батлах тухай A/31 2020.03.10 Үзэх
16 Журам батлах тухай /Тусламж, үйлчилгээ дуудах/ A/20 2020.02.18 Үзэх
17 Техникийн комисс шинэчлэн байгуулах, журам батлах тухай A/21 2020.02.18 Үзэх
18 Удирдлагын зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, үйл ажиллагааны журмыг шинэчлэх тухай A/18 2020.02.05 Үзэх
19 "Иргэд, үйлчлүүлэгчдээс ирүүлсэн гомдлыг шийдвэрлэх журам" батлах тухай A/12 2020.01.23 Үзэх
20 ГССҮТөвийн ерөнхий захирлын 2018 оны төлбөртэй тусламж үйлчилгээний журам 2018.09.01 Үзэх
21 Эмчлүүлэгчийг сахих, эргэлт оруулах, эмчтэй уулзах журам 218А 2016.08.25 Үзэх
22 ГССҮТөвд нас барсан үйлчлүүлэгчийн цогцсыг зөөвөрлөх, хүлээн авах, хадгалах, олгох журам 211А 2016.08.15 Үзэх
23 Гэмтэл Согог Судлалын Үндэсний Төвийн эмч, мэргэжилтнүүдийн гадаад улсад суралцах сургалтын журам 199А 2016.08.08 Үзэх
24 ГССҮТөвийн ажилтанд чөлөө олгох журам 1-р хавсралт, ГССҮТөвд иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, хүсэлт, санлыг хүлээн авах, шийдвэрлэх журам 2-р хавсралт, ГССҮТөвийн цахим хуудас ажиллуулах журам 3-р хавсралт 176А 2016.07.01 Үзэх
25 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх журам 175А 2016.07.01 Үзэх
26 Эмнэл зүйн нян судлалын лабораторийн сорьц цуглуулах, тээвэрлэх, хүлээн авах журам 76А 2016.03.29 Үзэх
27 Тасаг хооронд болон бусад эмнэлгүүдийн хооронд өвчтөн шилжүүлэх журам 064А 2016.03.14 Үзэх
28 ГССҮТөвийн хэмжээнд мөрдөх "Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг хэлцэх үйл ажиллагааны журам" 065А 2016.03.14 Үзэх
29 Байгууллагын ажилтнуудын баримтлах харилцааны ёс зүйн зарчим 058А 2016.03.09 Үзэх
30 Байгууллагын ажилтнуудын баримтлах харилцааны ёс зүйн зарчим 058/А 2016.03.09 Үзэх
31 Эм эмнэлгийн хэрэгсэл хүлээн авах болон тайлагнах журам 045А 2016.03.01 Үзэх
32 Хандив тусламжийг бүртгэх журам 299А 2015.12.11 Үзэх
33 Алсын түргэн тусламж үйлчилгээг зохицуулах журам 294А 2015.12.09 Үзэх
34 Төрөлжсөн мэргэжлийн эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний дуудлага дуудах журам 286А 2015.12.03 Үзэх
35 Гэмтэл Согог Судлалын Үндэсний Төвд гадаад мэргэжилтэн ажиллах журам 287А 2015.12.03 Үзэх
Өмнөх сарын тоон үзүүлэлт
АМБУЛАТОРИ
ҮЗЛЭГ
5394
ЯАРАЛТАЙ
ТУСЛАМЖ
10598
МЭС
ЗАСАЛ
942
ХЭВТЭН
ЭМЧЛҮҮЛСЭН
1398

7018-0136

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 7-р хороо, ГССҮТ-ийн өөрийн байр