Ерөнхий захирлын тушаал
Нүүр хуудас / Хууль эрх зүй / Ерөнхий захирлын тушаал

Ерөнхий захирлын тушаал

Нэр Дугаар Баталсан огноо
Хавсралт
1 Бүтээмжийн урамшуулал олгох тухай А/141 2022.10.03 Үзэх
2 Байгууллагын дотоод хяналт шалгалт зохион байгуулах журам батлах тухай А/138 2022.09.30 Үзэх
3 "Эрдмийн баяр" өдөрлөгийг тэмдэглэх тухай А/111 2022.08.07 Үзэх
4 Бэлэн байдлыг хангаж ажиллах тухай А/100 2022.06.10 Үзэх
5 Цусны донорын дэлхийн өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай А/96 2022.06.09 Үзэх
6 "Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн хохирогчдод эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх" нь сэдэвт сургалтын төсөл хэрэгжүүлэх тухай А/97 2022.06.08 Үзэх
7 Журам батлах тухай А/69 2022.05.09 Үзэх
8 Ажлын хэсэг томилох тухай А/57 2022.04.26 Үзэх
9 "Хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэлийг сургуулийн орчинд эрт илрүүлэх, урьдчилан сэргийлэлт, хариу арга хэмжээ" төсөл хэрэгжүүлэх тухай А/46 2022.04.05 Үзэх
10 Осол гэмтлээс сэргийлэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх тухай А/42 2022.04.01 Үзэх
11 Удирдамж батлуулах тухай А/37 2022.03.23 Үзэх
12 Харилцан - Хүндэтгэе аянг зохион байгуулах тухай А/35 2022.03.10 Үзэх
13 Тархины үхэлтэй донороос эс, эд, эрхтэн шилжүүлэн сууглах баг байгуулах тухай А/23 2022.02.24 Үзэх
14 Залуучуудын хөгжлийг дэмжих салбар зөвлөл байгуулах тухай А/14 2022.01.31 Үзэх
15 Вакцинжуулалтыг үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх тухай А/04 2022.01.10 Үзэх
16 Ковид-19 халдвар "ОМИКРОН" хувилбарын тархалтаас сэргийлэх тандалтыг эрчимжүүлэх тухай А/03 2022.01.05 Үзэх
17 Тусгаарлах байр ажиллуулах тухай 17 А/99 2021.07.28 Үзэх
18 Нэмэгдэл хөлс олгох А/97 2021.07.24 Үзэх
19 Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай 7/8 А/95 2021.07.08 Үзэх
20 Тусгаарлах байр ажиллуулах тухай 15 А/96 2021.07.08 Үзэх
21 Шагналын дагалдах мөнгө олгох тухай 7/6 А/94 2021.07.06 Үзэх
22 Тусгаарлах байр ажиллуулах тухай 16 А/92 2021.07.05 Үзэх
23 Ковид-19 халдвар батлагдсан эмч, эмнэлгийн ажилчдад эрүүл мэндийн тусламж, зөвлөгөө өгч ажиллах тухай А/93 2021.07.05 Үзэх
24 Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах тухай 6/29 А/91 2021.06.29 Үзэх
25 Тооллого явуулах тухай А/89 2021.06.28 Үзэх
26 Байгууллагын гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийг шинэчлэн томилох тухай 6/28 А/90 2021.06.28 Үзэх
27 Аюултай хог хаягдлыг ангилах, цуглуулах, зөөвөрлөх, хадгалах, устгалд өгөх журам батлах тухай А/88 2021.06.26 Үзэх
28 Зарим эмч, эмнэлгийн ажиллагсдын ажлын цагийг хорогдуулах тухай А/87 2021.06.23 Үзэх
29 Халваргүйжүүлэлт хийх тухай 6/22 А86 2021.06.22 Үзэх
30 Тусгаарлах байр ажиллуулах тухай 14 А/85 2021.06.18 Үзэх
31 Түр журам батлах тухай 6/16 А/84 2021.06.16 Үзэх
32 Ковид-19-ийн сэргийлэлт, тандалт, хяналтыг эрчимжүүлэх тухай 6/15 А/82 2021.06.15 Үзэх
33 Эрүүл мэндийн яамны "А" зааланд зохион байгуулагдах "Ковид-19 Амбулатори"-т дайчлан ажиллах тухай А/83 2021.06.15 Үзэх
34 Ковид-19-ийн сэргийлэлт, тандалт, хяналтыг эрчимжүүлэх тухай 6-15 А/82 2021.06.15 Үзэх
35 Эмийн эмчилгээг зохицуулах хороог шинэчлэн байгуулах тухай А/81 2021.06.15 Үзэх
36 Цусны Донорын дэлхийн өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх А/79 2021.06.11 Үзэх
37 Тусгаарлах байр ажиллуулах тухай 12 А/77 2021.06.04 Үзэх
38 Тусгаарлах байр ажиллуулах тухай 13 А/77 2021.06.04 Үзэх
39 Тасаг нүүлгэн шилжүүлэх тухай А/76 2021.06.03 Үзэх
40 Залуучуудын хөгжлийг дэмжих салбар зөвлөл байгуулах тухай А/75 2021.06.02 Үзэх
41 Эрх бүхий албан тушаалтан томилох тухай А/152 2021.06.02 Үзэх
42 Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах тухай А/74 2021.05.31 Үзэх
43 Тамхигүй байгууллага тамхигүй хамт олон II аян зохион байгуулах тухай А/72 2021.05.31 Үзэх
44 "Хүүхдэд ээлтэй жолоо" аян зохион байгуулах тухай А/73 2021.05.31 Үзэх
45 Тусгаарлах байр ажиллуулах тухай 11 А/70 2021.05.20 Үзэх
46 Тусгаарлах байр ажиллуулах тухай 9 А/67 2021.05.10 Үзэх
47 Тусгаарлах байр ажиллуулах тухай 10 А/67 2021.05.10 Үзэх
48 Сэргээн засах клиник эмнэлэгт дайчлан ажилуулах тухай А/71 2021.05.05 Үзэх
49 Шагналын дагалдах мөнгө олгох тухай 5/14 А/68 2021.05.04 Үзэх
50 Тусгаарлах байр ажиллуулах тухай 8 А/60 2021.04.26 Үзэх
51 Ажлын үр дүнгийн мөнгөн урамшуулал олгох тухай 4/26 А/61 2021.04.26 Үзэх
52 Ковид-19 цар тахлын нөхцөл байдлын улмаас тусгаарлалт, ажиглалтад орсон, зайнаас ажилласан ажилтнуудын үр дүнгийн урамшуулал, хоол унааны мөнгө олгох тухай А/62 2021.04.26 Үзэх
53 Tүр журам батлах тухай G/59 2021.04.20 Үзэх
54 Тусгаарлах байр ажиллуулах тухай 7 А/58 2021.04.15 Үзэх
55 Тасаг хооронд түр хугацаанд шилжүүлэн ажиллах тухай 4/14 А/57 2021.04.14 Үзэх
56 Эмнэлзүйн багийг шинэчлэн томилох тухай 3/12 А/56 2021.04.12 Үзэх
57 Олон улсын сувилагч нарын баярын өдрийг тэмдэглэх тухай А/66 2021.04.10 Үзэх
58 ТНСМЗТасагт тусгаарлан ажиллах түр журам батлах тухай А/55 2021.04.09 Үзэх
59 Нөөц ор дэлгэх, тусгааралах байрны бэлэн байдлыг хангах тухай А/54 2021.04.09 Үзэх
60 Тусгаарлах байр ажиллуулах тухай 4 А/53 2021.04.08 Үзэх
61 Тусгаарлах байр ажиллуулах тухай 5 А/52 2021.04.08 Үзэх
62 Тусгаарлах байр ажиллуулах тухай 6 А/51 2021.04.08 Үзэх
63 Тусгаарлах байр ажиллуулах тухай 3 А/50 2021.04.02 Үзэх
64 Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах тухай 5/31 А/74 2021.03.31 Үзэх
65 Тусгаарлах байр ажиллуулах тухай 3/26 А/48 2021.03.26 Үзэх
66 Тусгаарлах байр ажиллуулах тухай 2 А/49 2021.03.26 Үзэх
67 Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний сайжруулах баг томилох тухай А/46 2021.03.25 Үзэх
68 Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тооллого явуулах ажлын хэсэг томилох тухай А/47 2021.03.25 Үзэх
69 Эх нярайн эрүүл мэндийн үндэсний төв 2-т дайчлагдан ажиллах тухай А/45 2021.03.23 Үзэх
70 Ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх тухай 3/19 А/44 2021.03.19 Үзэх
71 Төрийн болон албаны нууц хамгаалах журам батлах А/43 2021.03.18 Үзэх
72 Тасаг хооронд түр хугацаанд шилжүүлэн ажиллах тухай А/42 2021.03.17 Үзэх
73 Ковид-19-ийн сэргийлэлт, тандалт, хяналтыг эрчимжүүлэх тухай А/41 2021.03.16 Үзэх
74 Эмнэлзүйн багийг шинэчлэн томилох тухай А/56 2021.03.12 Үзэх
75 Эм зүйн албанд ажиллах баг томилох тухай А/40 2021.03.11 Үзэх
76 Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай А/37 2021.03.05 Үзэх
77 Дайчлагдан ажиллах тухай А/36 2021.03.04 Үзэх
78 Бүх нийтийн бэлэн байдалд шилжсэнтэй холбогдуулан харуулдан тандалт хийх ажилчдын хуваарь батлах тухай А/33 2021.03.01 Үзэх
79 Төлбөрийн жишиг хэмжээ батлах тухай 3/1 А/34 2021.03.01 Үзэх
80 Байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалт зохион байгуулах журам батлах тухай А/35 2021.03.01 Үзэх
81 Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнийг вакцинжуулалтад хамруулах, бэлэн байдлыг хангах тухай A/30 2021.02.24 Үзэх
82 Шуурхай хариу арга хэмжээний баг А/15 2021.02.21 Үзэх
83 Дайчлагдан ажиллах тухай 2/17 А/29 2021.02.17 Үзэх
84 Удирдлагын зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, үйл ажиллагааны журмыг шинэчлэх тухай 2/16 А/27 2021.02.16 Үзэх
85 Байгууллагын гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийг шинэчлэн томилох тухай 2/16 А/28 2021.02.16 Үзэх
86 Түр журам батлах тухай А/26 2021.02.10 Үзэх
87 Эх нярайн эрүүл мэндийн үндэсний төв 2-т дайчлагдан ажиллах тухай 2/8 А/77 2021.02.08 Үзэх
88 Шуурхай хариу арга хэмжээний баг 2/1 А/15 2021.02.01 Үзэх
89 Ковид-19 халдварын үед бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэн ажиллаж тандалт хийх тухай А/13 2021.01.29 Үзэх
90 Бүтэц орон тоо шинэчлэн батлах тухай А/10 2021.01.22 Үзэх
91 Төсөл хэрэгжүүлэх тухай 1/22 А/11 2021.01.22 Үзэх
92 Шаардлагатай тохиолдолд дайчлагдан ажиллах тухай 1/13 А/08 2021.01.13 Үзэх
93 Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай А/07 2021.01.08 Үзэх
94 "Унаж гэмтэхээс сэргийлэхэд Иргэн бүрийн оролцоо" аян зохион байгуулах тухай А/06 2021.01.08 Үзэх
95 Ковид-19 халдварын үед бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэн ажиллах тухай А/04 2021.01.07 Үзэх
96 Түр заавар батлах тухай 1/7 А/06 2021.01.07 Үзэх
97 Бүх нийтийн өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед ажиллах тухай А/03 2021.01.04 Үзэх
98 Халдвар, хяналт сэргийлэлтийг сайжруулах А/145 2020.12.31 Үзэх
99 Зорилтот бүлгийн иргэдийг Ковид-19-ийн болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх А/144 2020.12.25 Үзэх
100 Шаардлагатай тохиолдолд дайчлагдан ажиллах тухай 12/21 А/139 2020.12.21 Үзэх
101 КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАРААС /COVID-19/-ИЙН ҮЕД НЭМЭЛТЭЭР АЖИЛЛАХ БАГ ТОМИЛОХ ТУХАЙ /12 САР/ A/133 2020.12.03 Үзэх
102 ӨМЧ ХАМГААЛАХ БАЙНГЫН ЗӨВЛӨЛ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ A/130 2020.12.01 Үзэх
103 2020 ОНЫ ТАСАГ, АЛБАДЫН ТАЙЛАНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ ТУХАЙ A/131 2020.12.01 Үзэх
104 БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН БОЛОВСРУУЛАХ АЖЛЫГ ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ A/132 2020.12.01 Үзэх
105 ШААРДЛАГАТАЙ ТОХИОЛДОЛД ДАЙЧЛАГДАН АЖИЛЛАХ ТУХАЙ /11САР_1/ A/129 2020.11.24 Үзэх
106 ШААРДЛАГАТАЙ ТОХИОЛДОЛД ДАЙЧЛАГДАН АЖИЛЛАХ ТУХАЙ A/126 2020.11.23 Үзэх
107 ЭМНЭЛ ЗҮЙН БАГ ШИНЭЧЛЭН ТОМИЛОХ ТУХАЙ A/127 2020.11.23 Үзэх
108 ХАРИУЦЛАГАТАЙ ЖИЖҮҮР ТОМИЛОХ ТУХАЙ /11 САР-1/ A/125 2020.11.20 Үзэх
109 НӨӨЦ ОР ДЭЛГЭХ, ТУСГААРЛАХ БАЙРНЫ БЭЛЭН БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ A/123 2020.11.19 Үзэх
110 ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРОО БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ /11 САР/ A/124 2020.11.19 Үзэх
111 БАЙГУУЛЛАГЫН ГАМШГААС ХАМГААЛАХ МЭРГЭЖЛИЙН АНГИЙГ ШИНЭЧЛЭН ТОМИЛОХ ТУХАЙ A/122 2020.11.18 Үзэх
112 Тусгаарлах байр ажиллуулах тухай A/120 2020.11.13 Үзэх
113 ХАРИУЦЛАГАТАЙ ЖИЖҮҮР ТОМИЛОХ ТУХАЙ /11 САР/ A/118 2020.11.13 Үзэх
114 ӨНДӨРЖҮҮЛСЭН БЭЛЭН БАЙДЛЫН ҮЕИЙН ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ХАНГАН АЖИЛЛАХ АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ A/119 2020.11.13 Үзэх
115 НӨӨЦ ОР ДЭЛГЭХ ТУХАЙ A/120 2020.11.13 Үзэх
116 Хандлагын нэмэгдэл олгох тухай A/117 2020.11.11 Үзэх
117 КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАРААС /COVID-19/-ИЙН ҮЕД НЭМЭЛТЭЭР АЖИЛЛАХ БАГ ТОМИЛОХ ТУХАЙ /11 САР/ A/116 2020.11.09 Үзэх
118 АНГИ ДЭВШИХ ШАЛГАЛТ АВАХ ТУХАЙ A/115 2020.11.03 Үзэх
119 ЭЦЭГ ЭХИЙН ЗӨВЛӨЛ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ A/113 2020.10.28 Үзэх
120 Хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийг сургуулийн орчинд эрт A/114 2020.10.28 Үзэх
121 ӨРТӨГ ТООЦОХ АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ A/112 2020.10.27 Үзэх
122 ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРОО БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ /10 САР/ A/110 2020.10.21 Үзэх
123 ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРОО БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ /10 САР -1/ A/111 2020.10.21 Үзэх
124 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /10,13/ A/109 2020.10.13 Үзэх
125 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /10,06/ A/106 2020.10.06 Үзэх
126 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /9,29/ A/92 2020.09.29 Үзэх
127 Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх тухай /9,24/ A/104 2020.09.24 Үзэх
128 Антибиотикийн дэд хороог шинэчлэн байгуулах тухай A/103 2020.09.22 Үзэх
129 Эмнэлзүйн заавар удирдамж боловсруулах тухай A/102 2020.09.11 Үзэх
130 Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, цахим үйлчилгээг сайжруулах тухай A/101 2020.09.08 Үзэх
131 "Эерэг хандлага-Эмчилгээний эхлэл" аянг зохион байгуулах A/98 2020.09.01 Үзэх
132 Коронавирусын үед нэмэлтээр ажиллах баг томилох тухай /9,01/ A/99 2020.09.01 Үзэх
133 Коронавирусын үед жендэрт суурилсан хүчирхийлэлд A/100 2020.09.01 Үзэх
134 Шагналын дагалдах мөнгө олгох тухай A/96 2020.08.24 Үзэх
135 Тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ хийх ажлын хэсэг байгуулах тухай A/97 2020.08.24 Үзэх
136 Тасаг хооронд сэлгэн ажиллуулах тухай /8,10/ A/94 2020.08.10 Үзэх
137 COVID-19 -ийн үед нэмэлтээр ажиллах баг томилох тухай A/92 2020.07.30 Үзэх
138 Эрүүл мэндийн ажилтны нийгмийн хамгааллыг дэмжих A/93 2020.07.30 Үзэх
139 Коронавирусын үед нэмэлтээр ажиллах баг томилох тухай A/92 2020.07.30 Үзэх
140 Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх тухай /7,28/ A/91 2020.07.28 Үзэх
141 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /7,22/ A/89 2020.07.22 Үзэх
142 Амрагч хүүхдүүдэд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх тухай A/90 2020.07.22 Үзэх
143 Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай /7/ A/85 2020.07.09 Үзэх
144 Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэх A/86 2020.07.09 Үзэх
145 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал A/87 2020.07.09 Үзэх
146 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөл байгуулах тухай A/88 2020.07.09 Үзэх
147 Төгсөлтийн дараах сувилахуй, тусгай мэргэжилтний төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтийн төгсөлтийн шалгалт авах тухай A/84 2020.07.03 Үзэх
148 КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР /COVID-19/-ЫН ҮЕД НЭМЭЛТЭЭР АЖИЛЛАХ БАГ ТОМИЛОХ ТУХАЙ A/83 2020.07.03 Үзэх
149 ТӨВИЙН АЖИЛЧДЫГ ГЕПАТИТ В ВАКЦИНД ХАМРУУЛАХ ТУХАЙ A/80 2020.07.01 Үзэх
150 ТАНДАЛТЫН ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ /7 САР/ A/82 2020.07.01 Үзэх
151 БАЙГУУЛЛАГЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ,ЭРҮҮЛ АХУЙН ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫГ ГҮЙЦЭТГЭХ КОМИСС БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ A/79 2020.06.30 Үзэх
152 “ЭМЧ, ЭМНЭЛГИЙН АЖИЛТНУУДАД COVID-19 ХАЛДВАРЫН ҮЕД БЭЛЭН БАЙДЛЫГ ХАНГАН АЖИЛЛАХ, ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ ЧАДАВХИ БЭХЖҮҮЛЭХ” ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ A/81 2020.06.30 Үзэх
153 ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХҮРТЭЭМЖИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ТУХАЙ /6 САР/ A/76 2020.06.29 Үзэх
154 ТАСАГ ХООРОНД СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ A/77 2020.06.29 Үзэх
155 “ХАЛДВАРГҮЙЖҮҮЛЭХ БОДИСЫН ЗОХИСТОЙ ХЭРЭГЛЭЭ” СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ A/75 2020.06.18 Үзэх
156 ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙН ТООЛЛОГО ЯВУУЛАХ ТУХАЙ A/72 2020.06.17 Үзэх
157 ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЗОХИЦУУЛАХ ТУХАЙ A/73 2020.06.17 Үзэх
158 СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨРИЙГ ЗАРЦУУЛАХ ТУХАЙ /6 САР/ A/74 2020.06.17 Үзэх
159 ТАСАГ ХООРОНД СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ /6 САР/ A/70 2020.06.15 Үзэх
160 ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХҮРТЭЭМЖИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ТУХАЙ /5 САР/ A/67 2020.05.26 Үзэх
161 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020 05 26 А/66 2020.05.26 Үзэх
162 Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх тухай 2020 А/67 2020.05.26 Үзэх
163 Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай А/63 2020.05.18 Үзэх
164 Шөнийн цагт ажилласны нэмэгдэл хөлс олгох тухай А/64 2020.05.18 Үзэх
165 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020 05 А/65 2020.05.18 Үзэх
166 Ажил үүргийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай А/60 2020.05.11 Үзэх
167 Ажил үүргийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай 2020 А/61 2020.05.11 Үзэх
168 Тохиолдлыг тусгаарлан эмчлэх хэсэг байгуулах тухай А/58 2020.05.05 Үзэх
169 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020 А/54 2020.05.01 Үзэх
170 Коронавируст халдвар /COVID 19 / үед ажиллах эмнэлзүйн баг томилох тухай А/56 2020.05.01 Үзэх
171 Ковид 19 халдварт цар тахалтай тэмцэх бэлэн байдлын дадлага сургуулилтанд оролцох тухай А/57 2020.05.01 Үзэх
172 Төгсөлтийн дараах сувилагч, тусгай мэргэжилтний төрөлжсөн мэргэжил эзэмшүүлэх сургалтыг зохион байгуулах тухай А/50 2020.04.27 Үзэх
173 Төгсөлтийн дараах сувилагч, тусгай мэргэжилтний мэргэшил дээшлүүлэх сургалтыг зохион байгуулах тухай А/51 2020.04.27 Үзэх
174 Ажлын үр дүнгийн мөнгөн урамшуулал олгох тухай 2020 А/47 2020.04.24 Үзэх
175 Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх тухай А/49 2020.04.24 Үзэх
176 Төсөл хэрэгжүүлэх тухай А/44 2020.04.22 Үзэх
177 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2020 А/45 2020.04.22 Үзэх
178 Комисс байгуулах тухай 2020 А/46 2020.04.22 Үзэх
179 Сургалтын төлбөрийг зарцуулах тухай А/39 2020.04.03 Үзэх
180 Төгсөлтийн урьдчилсан шалгалт авах тухай А/38 2020.03.31 Үзэх
181 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай А/35 2020.03.25 Үзэх
182 Коронавирусын халдварын үед эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг тасалдуулахгүй байх тухай А/34 2020.03.11 Үзэх
183 Ковид 19 халдварын үед өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллаж байгаа резидент эмч нарыг хоол хүнс, хамгаалах хувцас хэрэгсэл, дархлаа дэмжих эм бэлдмэлээр хангах тухай А/33 2020.03.10 Үзэх
184 Эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг тасаг хооронд сэлгэн ажиллуулах тухай А/28 2020.03.02 Үзэх
185 Хариуцлагатай хэрэглэгч аяныг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай А/30 2020.03.02
186 Зарим эмч, эмнэлгийн ажиллагсадын ажлын цагийг хорогдуулах тухай А/27 2020.03.02 Үзэх
187 өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллах тухай А/26 2020.02.28 Үзэх
188 Коронавируст халдвар (COVID-19)-ын үед эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх ажлын хэсэг байгуулах тухай A/24 2020.02.27 Үзэх
189 Коронавируст халдвар (COVID-19)-ын үед эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020.02.27 A/25 2020.02.27 Үзэх
190 Байгууллагын гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийг шинэчлэн байгуулах тухай A/23 2020.02.19 Үзэх
191 Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах A/19 2020.02.18 Үзэх
192 Мэргэжлийн зэргийн нэмэгдэл олгох тухай A/17 2020.02.05 Үзэх
193 Төлбөрийн жишиг хэмжээ батлах тухай A/16 2020.02.03 Үзэх
194 Байгууллагын гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн анги томилох тухай A/13 2020.01.28 Үзэх
195 Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлыг хангах зарим арга хэмжээний тухай A/14 2020.01.28 Үзэх
196 Шинэ коронавируст халдварын болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх бэлэн байдлыг хангах тухай 2020.01.28 A/15 2020.01.28 Үзэх
197 Шинэ коронавируст халдварын болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх бэлэн байдлыг хангах тухай A/11 2020.01.23 Үзэх
198 Хүнд хортой нөхцлийн нэмэгдэл олгох тухай A/10 2020.01.21 Үзэх
199 "Хүүхдийн түлэгдэл - эцэг эхийн хариуцлагаас" 2-р аян зохион байгуулах тухай A/06 2020.01.15 Үзэх
200 Төгсөлтийн дараах сувилахуй, тусгай мэргэжилтний төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтын төгсөлтийн шалгалт авах тухай A/02 2020.01.07 Үзэх
201 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө/ A/03 2020.01.07 Үзэх
202 Орон тоо шинэчилж, цалин, нэмэгдэл хөлсөнд өөрчлөлт оруулах тухай A/01 2020.01.02 Үзэх
203 Хүний нөөцийн хөгжлийн стратеги, төвөвлөгөөг батлах тухай А/398 2018.11.25 Үзэх
204 Англи хэлний түвшин тогтоох журам-1 A/398 2018.11.25 Үзэх
205 ГССҮТ-ийн эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний ажлын гүйцэтгэлийн журам-1 A/398 2018.11.25 Үзэх
206 Хувь хүний хөгжлийн хөтөлбөр-1 A/398 2018.11.25 Үзэх
207 Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтын журам-1 A/398 2018.11.25 Үзэх
208 Хүний нөөцийн мэдээллийн сангийн журам-1 A/398 2018.11.25 Үзэх
209 Чөлөө олгох журам-1 A/398 2018.11.25 Үзэх
210 Шагнал урамшууллын журам-1 A/398 2018.11.25 Үзэх
211 Шинэ ажилтан дасан зохицох хөтөлбөр-1 A/398 2018.11.25 Үзэх
212 Эд хөрөнгийн бүрэн хариуцлага хүлээлгэх гэрээ-1 A/398 2018.11.25 Үзэх
213 Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай 178А 2016.07.05 Үзэх
214 ГССҮТөвийн ажилтанд чөлөө олгох журам 1-р хавсралт, ГССҮТөвд иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, хүсэлт, санлыг хүлээн авах, шийдвэрлэх журам 2-р хавсралт, ГССҮТөвийн цахим хуудас ажиллуулах журам 3-р хавсралт 176А 2016.07.01 Үзэх
215 Төрийн өмчийн эрүүл мэндийн байгууллагаас үзүүлэх төлбөртэй тусламж үйлчилгээний жагсалт 1-р хавсралт, Төрийн өмчийн эрүүл мэндийн байгууллагаас үзүүлэх төлбөртэй тусламж үйлчилгээний журам 2-р хавсралт А228 2016.06.15 Үзэх
216 Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжих өношийн хамааралтай бүлгийн болон хувь хүний төлөх хамтын төлбөрийн хэмжээ, жагсаалт 168A 2016.06.07 Үзэх
217 Хөдөлмөрийн маргаан таслах комиссын дүрэм 90/А 2016.04.18 Үзэх
218 Хөдөлмөрийн маргаан таслах комисс томилох тухай 98А 2016.04.18 Үзэх
219 Үнэлгээ хороо байгуулах 282А 2015.12.03 Үзэх
Өмнөх сарын тоон үзүүлэлт
АМБУЛАТОРИ
ҮЗЛЭГ
5394
ЯАРАЛТАЙ
ТУСЛАМЖ
10598
МЭС
ЗАСАЛ
942
ХЭВТЭН
ЭМЧЛҮҮЛСЭН
1398

7018-0136

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 7-р хороо, ГССҮТ-ийн өөрийн байр