Ерөнхий захирлын тушаал
Нүүр хуудас / Хууль эрх зүй / Ерөнхий захирлын тушаал

Ерөнхий захирлын тушаал

Нэр Дугаар Баталсан огноо
Хавсралт
1 Тусгаарлах байр ажиллуулах тухай 17 А/99 2021.07.28 Үзэх
2 Нэмэгдэл хөлс олгох А/97 2021.07.24 Үзэх
3 Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай 7/8 А/95 2021.07.08 Үзэх
4 Тусгаарлах байр ажиллуулах тухай 15 А/96 2021.07.08 Үзэх
5 Шагналын дагалдах мөнгө олгох тухай 7/6 А/94 2021.07.06 Үзэх
6 Тусгаарлах байр ажиллуулах тухай 16 А/92 2021.07.05 Үзэх
7 Ковид-19 халдвар батлагдсан эмч, эмнэлгийн ажилчдад эрүүл мэндийн тусламж, зөвлөгөө өгч ажиллах тухай А/93 2021.07.05 Үзэх
8 Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах тухай 6/29 А/91 2021.06.29 Үзэх
9 Тооллого явуулах тухай А/89 2021.06.28 Үзэх
10 Байгууллагын гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийг шинэчлэн томилох тухай 6/28 А/90 2021.06.28 Үзэх
11 Аюултай хог хаягдлыг ангилах, цуглуулах, зөөвөрлөх, хадгалах, устгалд өгөх журам батлах тухай А/88 2021.06.26 Үзэх
12 Зарим эмч, эмнэлгийн ажиллагсдын ажлын цагийг хорогдуулах тухай А/87 2021.06.23 Үзэх
13 Халваргүйжүүлэлт хийх тухай 6/22 А86 2021.06.22 Үзэх
14 Тусгаарлах байр ажиллуулах тухай 14 А/85 2021.06.18 Үзэх
15 Түр журам батлах тухай 6/16 А/84 2021.06.16 Үзэх
16 Ковид-19-ийн сэргийлэлт, тандалт, хяналтыг эрчимжүүлэх тухай 6/15 А/82 2021.06.15 Үзэх
17 Эрүүл мэндийн яамны "А" зааланд зохион байгуулагдах "Ковид-19 Амбулатори"-т дайчлан ажиллах тухай А/83 2021.06.15 Үзэх
18 Ковид-19-ийн сэргийлэлт, тандалт, хяналтыг эрчимжүүлэх тухай 6-15 А/82 2021.06.15 Үзэх
19 Эмийн эмчилгээг зохицуулах хороог шинэчлэн байгуулах тухай А/81 2021.06.15 Үзэх
20 Цусны Донорын дэлхийн өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх А/79 2021.06.11 Үзэх
21 Тусгаарлах байр ажиллуулах тухай 12 А/77 2021.06.04 Үзэх
22 Тусгаарлах байр ажиллуулах тухай 13 А/77 2021.06.04 Үзэх
23 Тасаг нүүлгэн шилжүүлэх тухай А/76 2021.06.03 Үзэх
24 Залуучуудын хөгжлийг дэмжих салбар зөвлөл байгуулах тухай А/75 2021.06.02 Үзэх
25 Эрх бүхий албан тушаалтан томилох тухай А/152 2021.06.02 Үзэх
26 Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах тухай А/74 2021.05.31 Үзэх
27 Тамхигүй байгууллага тамхигүй хамт олон II аян зохион байгуулах тухай А/72 2021.05.31 Үзэх
28 "Хүүхдэд ээлтэй жолоо" аян зохион байгуулах тухай А/73 2021.05.31 Үзэх
29 Тусгаарлах байр ажиллуулах тухай 11 А/70 2021.05.20 Үзэх
30 Тусгаарлах байр ажиллуулах тухай 9 А/67 2021.05.10 Үзэх
31 Тусгаарлах байр ажиллуулах тухай 10 А/67 2021.05.10 Үзэх
32 Сэргээн засах клиник эмнэлэгт дайчлан ажилуулах тухай А/71 2021.05.05 Үзэх
33 Шагналын дагалдах мөнгө олгох тухай 5/14 А/68 2021.05.04 Үзэх
34 Тусгаарлах байр ажиллуулах тухай 8 А/60 2021.04.26 Үзэх
35 Ажлын үр дүнгийн мөнгөн урамшуулал олгох тухай 4/26 А/61 2021.04.26 Үзэх
36 Ковид-19 цар тахлын нөхцөл байдлын улмаас тусгаарлалт, ажиглалтад орсон, зайнаас ажилласан ажилтнуудын үр дүнгийн урамшуулал, хоол унааны мөнгө олгох тухай А/62 2021.04.26 Үзэх
37 Tүр журам батлах тухай G/59 2021.04.20 Үзэх
38 Тусгаарлах байр ажиллуулах тухай 7 А/58 2021.04.15 Үзэх
39 Тасаг хооронд түр хугацаанд шилжүүлэн ажиллах тухай 4/14 А/57 2021.04.14 Үзэх
40 Эмнэлзүйн багийг шинэчлэн томилох тухай 3/12 А/56 2021.04.12 Үзэх
41 Олон улсын сувилагч нарын баярын өдрийг тэмдэглэх тухай А/66 2021.04.10 Үзэх
42 ТНСМЗТасагт тусгаарлан ажиллах түр журам батлах тухай А/55 2021.04.09 Үзэх
43 Нөөц ор дэлгэх, тусгааралах байрны бэлэн байдлыг хангах тухай А/54 2021.04.09 Үзэх
44 Тусгаарлах байр ажиллуулах тухай 4 А/53 2021.04.08 Үзэх
45 Тусгаарлах байр ажиллуулах тухай 5 А/52 2021.04.08 Үзэх
46 Тусгаарлах байр ажиллуулах тухай 6 А/51 2021.04.08 Үзэх
47 Тусгаарлах байр ажиллуулах тухай 3 А/50 2021.04.02 Үзэх
48 Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах тухай 5/31 А/74 2021.03.31 Үзэх
49 Тусгаарлах байр ажиллуулах тухай 3/26 А/48 2021.03.26 Үзэх
50 Тусгаарлах байр ажиллуулах тухай 2 А/49 2021.03.26 Үзэх
51 Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний сайжруулах баг томилох тухай А/46 2021.03.25 Үзэх
52 Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тооллого явуулах ажлын хэсэг томилох тухай А/47 2021.03.25 Үзэх
53 Эх нярайн эрүүл мэндийн үндэсний төв 2-т дайчлагдан ажиллах тухай А/45 2021.03.23 Үзэх
54 Ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх тухай 3/19 А/44 2021.03.19 Үзэх
55 Төрийн болон албаны нууц хамгаалах журам батлах А/43 2021.03.18 Үзэх
56 Тасаг хооронд түр хугацаанд шилжүүлэн ажиллах тухай А/42 2021.03.17 Үзэх
57 Ковид-19-ийн сэргийлэлт, тандалт, хяналтыг эрчимжүүлэх тухай А/41 2021.03.16 Үзэх
58 Эмнэлзүйн багийг шинэчлэн томилох тухай А/56 2021.03.12 Үзэх
59 Эм зүйн албанд ажиллах баг томилох тухай А/40 2021.03.11 Үзэх
60 Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай А/37 2021.03.05 Үзэх
61 Дайчлагдан ажиллах тухай А/36 2021.03.04 Үзэх
62 Бүх нийтийн бэлэн байдалд шилжсэнтэй холбогдуулан харуулдан тандалт хийх ажилчдын хуваарь батлах тухай А/33 2021.03.01 Үзэх
63 Төлбөрийн жишиг хэмжээ батлах тухай 3/1 А/34 2021.03.01 Үзэх
64 Байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалт зохион байгуулах журам батлах тухай А/35 2021.03.01 Үзэх
65 Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнийг вакцинжуулалтад хамруулах, бэлэн байдлыг хангах тухай A/30 2021.02.24 Үзэх
66 Шуурхай хариу арга хэмжээний баг А/15 2021.02.21 Үзэх
67 Дайчлагдан ажиллах тухай 2/17 А/29 2021.02.17 Үзэх
68 Удирдлагын зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, үйл ажиллагааны журмыг шинэчлэх тухай 2/16 А/27 2021.02.16 Үзэх
69 Байгууллагын гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийг шинэчлэн томилох тухай 2/16 А/28 2021.02.16 Үзэх
70 Түр журам батлах тухай А/26 2021.02.10 Үзэх
71 Эх нярайн эрүүл мэндийн үндэсний төв 2-т дайчлагдан ажиллах тухай 2/8 А/77 2021.02.08 Үзэх
72 Шуурхай хариу арга хэмжээний баг 2/1 А/15 2021.02.01 Үзэх
73 Ковид-19 халдварын үед бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэн ажиллаж тандалт хийх тухай А/13 2021.01.29 Үзэх
74 Бүтэц орон тоо шинэчлэн батлах тухай А/10 2021.01.22 Үзэх
75 Төсөл хэрэгжүүлэх тухай 1/22 А/11 2021.01.22 Үзэх
76 Шаардлагатай тохиолдолд дайчлагдан ажиллах тухай 1/13 А/08 2021.01.13 Үзэх
77 Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай А/07 2021.01.08 Үзэх
78 "Унаж гэмтэхээс сэргийлэхэд Иргэн бүрийн оролцоо" аян зохион байгуулах тухай А/06 2021.01.08 Үзэх
79 Ковид-19 халдварын үед бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэн ажиллах тухай А/04 2021.01.07 Үзэх
80 Түр заавар батлах тухай 1/7 А/06 2021.01.07 Үзэх
81 Бүх нийтийн өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед ажиллах тухай А/03 2021.01.04 Үзэх
82 Халдвар, хяналт сэргийлэлтийг сайжруулах А/145 2020.12.31 Үзэх
83 Зорилтот бүлгийн иргэдийг Ковид-19-ийн болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх А/144 2020.12.25 Үзэх
84 Шаардлагатай тохиолдолд дайчлагдан ажиллах тухай 12/21 А/139 2020.12.21 Үзэх
85 КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАРААС /COVID-19/-ИЙН ҮЕД НЭМЭЛТЭЭР АЖИЛЛАХ БАГ ТОМИЛОХ ТУХАЙ /12 САР/ A/133 2020.12.03 Үзэх
86 ӨМЧ ХАМГААЛАХ БАЙНГЫН ЗӨВЛӨЛ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ A/130 2020.12.01 Үзэх
87 2020 ОНЫ ТАСАГ, АЛБАДЫН ТАЙЛАНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ ТУХАЙ A/131 2020.12.01 Үзэх
88 БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН БОЛОВСРУУЛАХ АЖЛЫГ ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ A/132 2020.12.01 Үзэх
89 ШААРДЛАГАТАЙ ТОХИОЛДОЛД ДАЙЧЛАГДАН АЖИЛЛАХ ТУХАЙ /11САР_1/ A/129 2020.11.24 Үзэх
90 ШААРДЛАГАТАЙ ТОХИОЛДОЛД ДАЙЧЛАГДАН АЖИЛЛАХ ТУХАЙ A/126 2020.11.23 Үзэх
91 ЭМНЭЛ ЗҮЙН БАГ ШИНЭЧЛЭН ТОМИЛОХ ТУХАЙ A/127 2020.11.23 Үзэх
92 ХАРИУЦЛАГАТАЙ ЖИЖҮҮР ТОМИЛОХ ТУХАЙ /11 САР-1/ A/125 2020.11.20 Үзэх
93 НӨӨЦ ОР ДЭЛГЭХ, ТУСГААРЛАХ БАЙРНЫ БЭЛЭН БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ A/123 2020.11.19 Үзэх
94 ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРОО БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ /11 САР/ A/124 2020.11.19 Үзэх
95 БАЙГУУЛЛАГЫН ГАМШГААС ХАМГААЛАХ МЭРГЭЖЛИЙН АНГИЙГ ШИНЭЧЛЭН ТОМИЛОХ ТУХАЙ A/122 2020.11.18 Үзэх
96 Тусгаарлах байр ажиллуулах тухай A/120 2020.11.13 Үзэх
97 ХАРИУЦЛАГАТАЙ ЖИЖҮҮР ТОМИЛОХ ТУХАЙ /11 САР/ A/118 2020.11.13 Үзэх
98 ӨНДӨРЖҮҮЛСЭН БЭЛЭН БАЙДЛЫН ҮЕИЙН ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ХАНГАН АЖИЛЛАХ АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ A/119 2020.11.13 Үзэх
99 НӨӨЦ ОР ДЭЛГЭХ ТУХАЙ A/120 2020.11.13 Үзэх
100 Хандлагын нэмэгдэл олгох тухай A/117 2020.11.11 Үзэх
101 КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАРААС /COVID-19/-ИЙН ҮЕД НЭМЭЛТЭЭР АЖИЛЛАХ БАГ ТОМИЛОХ ТУХАЙ /11 САР/ A/116 2020.11.09 Үзэх
102 АНГИ ДЭВШИХ ШАЛГАЛТ АВАХ ТУХАЙ A/115 2020.11.03 Үзэх
103 ЭЦЭГ ЭХИЙН ЗӨВЛӨЛ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ A/113 2020.10.28 Үзэх
104 Хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийг сургуулийн орчинд эрт A/114 2020.10.28 Үзэх
105 ӨРТӨГ ТООЦОХ АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ A/112 2020.10.27 Үзэх
106 ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРОО БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ /10 САР/ A/110 2020.10.21 Үзэх
107 ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРОО БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ /10 САР -1/ A/111 2020.10.21 Үзэх
108 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /10,13/ A/109 2020.10.13 Үзэх
109 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /10,06/ A/106 2020.10.06 Үзэх
110 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /9,29/ A/92 2020.09.29 Үзэх
111 Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх тухай /9,24/ A/104 2020.09.24 Үзэх
112 Антибиотикийн дэд хороог шинэчлэн байгуулах тухай A/103 2020.09.22 Үзэх
113 Эмнэлзүйн заавар удирдамж боловсруулах тухай A/102 2020.09.11 Үзэх
114 Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, цахим үйлчилгээг сайжруулах тухай A/101 2020.09.08 Үзэх
115 "Эерэг хандлага-Эмчилгээний эхлэл" аянг зохион байгуулах A/98 2020.09.01 Үзэх
116 Коронавирусын үед нэмэлтээр ажиллах баг томилох тухай /9,01/ A/99 2020.09.01 Үзэх
117 Коронавирусын үед жендэрт суурилсан хүчирхийлэлд A/100 2020.09.01 Үзэх
118 Шагналын дагалдах мөнгө олгох тухай A/96 2020.08.24 Үзэх
119 Тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ хийх ажлын хэсэг байгуулах тухай A/97 2020.08.24 Үзэх
120 Тасаг хооронд сэлгэн ажиллуулах тухай /8,10/ A/94 2020.08.10 Үзэх
121 COVID-19 -ийн үед нэмэлтээр ажиллах баг томилох тухай A/92 2020.07.30 Үзэх
122 Эрүүл мэндийн ажилтны нийгмийн хамгааллыг дэмжих A/93 2020.07.30 Үзэх
123 Коронавирусын үед нэмэлтээр ажиллах баг томилох тухай A/92 2020.07.30 Үзэх
124 Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх тухай /7,28/ A/91 2020.07.28 Үзэх
125 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /7,22/ A/89 2020.07.22 Үзэх
126 Амрагч хүүхдүүдэд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх тухай A/90 2020.07.22 Үзэх
127 Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай /7/ A/85 2020.07.09 Үзэх
128 Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэх A/86 2020.07.09 Үзэх
129 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал A/87 2020.07.09 Үзэх
130 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөл байгуулах тухай A/88 2020.07.09 Үзэх
131 Төгсөлтийн дараах сувилахуй, тусгай мэргэжилтний төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтийн төгсөлтийн шалгалт авах тухай A/84 2020.07.03 Үзэх
132 КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР /COVID-19/-ЫН ҮЕД НЭМЭЛТЭЭР АЖИЛЛАХ БАГ ТОМИЛОХ ТУХАЙ A/83 2020.07.03 Үзэх
133 ТӨВИЙН АЖИЛЧДЫГ ГЕПАТИТ В ВАКЦИНД ХАМРУУЛАХ ТУХАЙ A/80 2020.07.01 Үзэх
134 ТАНДАЛТЫН ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ /7 САР/ A/82 2020.07.01 Үзэх
135 БАЙГУУЛЛАГЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ,ЭРҮҮЛ АХУЙН ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫГ ГҮЙЦЭТГЭХ КОМИСС БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ A/79 2020.06.30 Үзэх
136 “ЭМЧ, ЭМНЭЛГИЙН АЖИЛТНУУДАД COVID-19 ХАЛДВАРЫН ҮЕД БЭЛЭН БАЙДЛЫГ ХАНГАН АЖИЛЛАХ, ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ ЧАДАВХИ БЭХЖҮҮЛЭХ” ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ A/81 2020.06.30 Үзэх
137 ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХҮРТЭЭМЖИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ТУХАЙ /6 САР/ A/76 2020.06.29 Үзэх
138 ТАСАГ ХООРОНД СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ A/77 2020.06.29 Үзэх
139 “ХАЛДВАРГҮЙЖҮҮЛЭХ БОДИСЫН ЗОХИСТОЙ ХЭРЭГЛЭЭ” СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ A/75 2020.06.18 Үзэх
140 ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙН ТООЛЛОГО ЯВУУЛАХ ТУХАЙ A/72 2020.06.17 Үзэх
141 ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЗОХИЦУУЛАХ ТУХАЙ A/73 2020.06.17 Үзэх
142 СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨРИЙГ ЗАРЦУУЛАХ ТУХАЙ /6 САР/ A/74 2020.06.17 Үзэх
143 ТАСАГ ХООРОНД СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ /6 САР/ A/70 2020.06.15 Үзэх
144 ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХҮРТЭЭМЖИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ТУХАЙ /5 САР/ A/67 2020.05.26 Үзэх
145 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020 05 26 А/66 2020.05.26 Үзэх
146 Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх тухай 2020 А/67 2020.05.26 Үзэх
147 Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай А/63 2020.05.18 Үзэх
148 Шөнийн цагт ажилласны нэмэгдэл хөлс олгох тухай А/64 2020.05.18 Үзэх
149 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020 05 А/65 2020.05.18 Үзэх
150 Ажил үүргийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай А/60 2020.05.11 Үзэх
151 Ажил үүргийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай 2020 А/61 2020.05.11 Үзэх
152 Тохиолдлыг тусгаарлан эмчлэх хэсэг байгуулах тухай А/58 2020.05.05 Үзэх
153 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020 А/54 2020.05.01 Үзэх
154 Коронавируст халдвар /COVID 19 / үед ажиллах эмнэлзүйн баг томилох тухай А/56 2020.05.01 Үзэх
155 Ковид 19 халдварт цар тахалтай тэмцэх бэлэн байдлын дадлага сургуулилтанд оролцох тухай А/57 2020.05.01 Үзэх
156 Төгсөлтийн дараах сувилагч, тусгай мэргэжилтний төрөлжсөн мэргэжил эзэмшүүлэх сургалтыг зохион байгуулах тухай А/50 2020.04.27 Үзэх
157 Төгсөлтийн дараах сувилагч, тусгай мэргэжилтний мэргэшил дээшлүүлэх сургалтыг зохион байгуулах тухай А/51 2020.04.27 Үзэх
158 Ажлын үр дүнгийн мөнгөн урамшуулал олгох тухай 2020 А/47 2020.04.24 Үзэх
159 Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх тухай А/49 2020.04.24 Үзэх
160 Төсөл хэрэгжүүлэх тухай А/44 2020.04.22 Үзэх
161 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2020 А/45 2020.04.22 Үзэх
162 Комисс байгуулах тухай 2020 А/46 2020.04.22 Үзэх
163 Сургалтын төлбөрийг зарцуулах тухай А/39 2020.04.03 Үзэх
164 Төгсөлтийн урьдчилсан шалгалт авах тухай А/38 2020.03.31 Үзэх
165 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай А/35 2020.03.25 Үзэх
166 Коронавирусын халдварын үед эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг тасалдуулахгүй байх тухай А/34 2020.03.11 Үзэх
167 Ковид 19 халдварын үед өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллаж байгаа резидент эмч нарыг хоол хүнс, хамгаалах хувцас хэрэгсэл, дархлаа дэмжих эм бэлдмэлээр хангах тухай А/33 2020.03.10 Үзэх
168 Эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг тасаг хооронд сэлгэн ажиллуулах тухай А/28 2020.03.02 Үзэх
169 Хариуцлагатай хэрэглэгч аяныг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай А/30 2020.03.02
170 Зарим эмч, эмнэлгийн ажиллагсадын ажлын цагийг хорогдуулах тухай А/27 2020.03.02 Үзэх
171 өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллах тухай А/26 2020.02.28 Үзэх
172 Коронавируст халдвар (COVID-19)-ын үед эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх ажлын хэсэг байгуулах тухай A/24 2020.02.27 Үзэх
173 Коронавируст халдвар (COVID-19)-ын үед эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020.02.27 A/25 2020.02.27 Үзэх
174 Байгууллагын гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийг шинэчлэн байгуулах тухай A/23 2020.02.19 Үзэх
175 Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах A/19 2020.02.18 Үзэх
176 Мэргэжлийн зэргийн нэмэгдэл олгох тухай A/17 2020.02.05 Үзэх
177 Төлбөрийн жишиг хэмжээ батлах тухай A/16 2020.02.03 Үзэх
178 Байгууллагын гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн анги томилох тухай A/13 2020.01.28 Үзэх
179 Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлыг хангах зарим арга хэмжээний тухай A/14 2020.01.28 Үзэх
180 Шинэ коронавируст халдварын болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх бэлэн байдлыг хангах тухай 2020.01.28 A/15 2020.01.28 Үзэх
181 Шинэ коронавируст халдварын болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх бэлэн байдлыг хангах тухай A/11 2020.01.23 Үзэх
182 Хүнд хортой нөхцлийн нэмэгдэл олгох тухай A/10 2020.01.21 Үзэх
183 "Хүүхдийн түлэгдэл - эцэг эхийн хариуцлагаас" 2-р аян зохион байгуулах тухай A/06 2020.01.15 Үзэх
184 Төгсөлтийн дараах сувилахуй, тусгай мэргэжилтний төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтын төгсөлтийн шалгалт авах тухай A/02 2020.01.07 Үзэх
185 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө/ A/03 2020.01.07 Үзэх
186 Орон тоо шинэчилж, цалин, нэмэгдэл хөлсөнд өөрчлөлт оруулах тухай A/01 2020.01.02 Үзэх
187 Хүний нөөцийн хөгжлийн стратеги, төвөвлөгөөг батлах тухай А/398 2018.11.25 Үзэх
188 Англи хэлний түвшин тогтоох журам-1 A/398 2018.11.25 Үзэх
189 ГССҮТ-ийн эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний ажлын гүйцэтгэлийн журам-1 A/398 2018.11.25 Үзэх
190 Хувь хүний хөгжлийн хөтөлбөр-1 A/398 2018.11.25 Үзэх
191 Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтын журам-1 A/398 2018.11.25 Үзэх
192 Хүний нөөцийн мэдээллийн сангийн журам-1 A/398 2018.11.25 Үзэх
193 Чөлөө олгох журам-1 A/398 2018.11.25 Үзэх
194 Шагнал урамшууллын журам-1 A/398 2018.11.25 Үзэх
195 Шинэ ажилтан дасан зохицох хөтөлбөр-1 A/398 2018.11.25 Үзэх
196 Эд хөрөнгийн бүрэн хариуцлага хүлээлгэх гэрээ-1 A/398 2018.11.25 Үзэх
197 Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай 178А 2016.07.05 Үзэх
198 ГССҮТөвийн ажилтанд чөлөө олгох журам 1-р хавсралт, ГССҮТөвд иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, хүсэлт, санлыг хүлээн авах, шийдвэрлэх журам 2-р хавсралт, ГССҮТөвийн цахим хуудас ажиллуулах журам 3-р хавсралт 176А 2016.07.01 Үзэх
199 Төрийн өмчийн эрүүл мэндийн байгууллагаас үзүүлэх төлбөртэй тусламж үйлчилгээний жагсалт 1-р хавсралт, Төрийн өмчийн эрүүл мэндийн байгууллагаас үзүүлэх төлбөртэй тусламж үйлчилгээний журам 2-р хавсралт А228 2016.06.15 Үзэх
200 Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжих өношийн хамааралтай бүлгийн болон хувь хүний төлөх хамтын төлбөрийн хэмжээ, жагсаалт 168A 2016.06.07 Үзэх
201 Хөдөлмөрийн маргаан таслах комиссын дүрэм 90/А 2016.04.18 Үзэх
202 Хөдөлмөрийн маргаан таслах комисс томилох тухай 98А 2016.04.18 Үзэх
203 Үнэлгээ хороо байгуулах 282А 2015.12.03 Үзэх
Өмнөх сарын тоон үзүүлэлт
АМБУЛАТОРИ
ҮЗЛЭГ
5394
ЯАРАЛТАЙ
ТУСЛАМЖ
10598
МЭС
ЗАСАЛ
942
ХЭВТЭН
ЭМЧЛҮҮЛСЭН
1398

7018-0136

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 7-р хороо, ГССҮТ-ийн өөрийн байр