Ерөнхий захирлын тушаал
Нүүр хуудас / Хууль эрх зүй / Ерөнхий захирлын тушаал

Ерөнхий захирлын тушаал

Нэр Дугаар Баталсан огноо
Хавсралт
1 КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАРААС /COVID-19/-ИЙН ҮЕД НЭМЭЛТЭЭР АЖИЛЛАХ БАГ ТОМИЛОХ ТУХАЙ /12 САР/ A/133 2020.12.03 Үзэх
2 ӨМЧ ХАМГААЛАХ БАЙНГЫН ЗӨВЛӨЛ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ A/130 2020.12.01 Үзэх
3 2020 ОНЫ ТАСАГ, АЛБАДЫН ТАЙЛАНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ ТУХАЙ A/131 2020.12.01 Үзэх
4 БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН БОЛОВСРУУЛАХ АЖЛЫГ ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ A/132 2020.12.01 Үзэх
5 ШААРДЛАГАТАЙ ТОХИОЛДОЛД ДАЙЧЛАГДАН АЖИЛЛАХ ТУХАЙ /11САР_1/ A/129 2020.11.24 Үзэх
6 ШААРДЛАГАТАЙ ТОХИОЛДОЛД ДАЙЧЛАГДАН АЖИЛЛАХ ТУХАЙ A/126 2020.11.23 Үзэх
7 ЭМНЭЛ ЗҮЙН БАГ ШИНЭЧЛЭН ТОМИЛОХ ТУХАЙ A/127 2020.11.23 Үзэх
8 ХАРИУЦЛАГАТАЙ ЖИЖҮҮР ТОМИЛОХ ТУХАЙ /11 САР-1/ A/125 2020.11.20 Үзэх
9 НӨӨЦ ОР ДЭЛГЭХ, ТУСГААРЛАХ БАЙРНЫ БЭЛЭН БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ A/123 2020.11.19 Үзэх
10 ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРОО БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ /11 САР/ A/124 2020.11.19 Үзэх
11 БАЙГУУЛЛАГЫН ГАМШГААС ХАМГААЛАХ МЭРГЭЖЛИЙН АНГИЙГ ШИНЭЧЛЭН ТОМИЛОХ ТУХАЙ A/122 2020.11.18 Үзэх
12 Тусгаарлах байр ажиллуулах тухай A/120 2020.11.13 Үзэх
13 ХАРИУЦЛАГАТАЙ ЖИЖҮҮР ТОМИЛОХ ТУХАЙ /11 САР/ A/118 2020.11.13 Үзэх
14 ӨНДӨРЖҮҮЛСЭН БЭЛЭН БАЙДЛЫН ҮЕИЙН ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ХАНГАН АЖИЛЛАХ АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ A/119 2020.11.13 Үзэх
15 НӨӨЦ ОР ДЭЛГЭХ ТУХАЙ A/120 2020.11.13 Үзэх
16 Хандлагын нэмэгдэл олгох тухай A/117 2020.11.11 Үзэх
17 КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАРААС /COVID-19/-ИЙН ҮЕД НЭМЭЛТЭЭР АЖИЛЛАХ БАГ ТОМИЛОХ ТУХАЙ /11 САР/ A/116 2020.11.09 Үзэх
18 АНГИ ДЭВШИХ ШАЛГАЛТ АВАХ ТУХАЙ A/115 2020.11.03 Үзэх
19 ЭЦЭГ ЭХИЙН ЗӨВЛӨЛ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ A/113 2020.10.28 Үзэх
20 Хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийг сургуулийн орчинд эрт A/114 2020.10.28 Үзэх
21 ӨРТӨГ ТООЦОХ АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ A/112 2020.10.27 Үзэх
22 ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРОО БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ /10 САР/ A/110 2020.10.21 Үзэх
23 ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРОО БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ /10 САР -1/ A/111 2020.10.21 Үзэх
24 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /10,13/ A/109 2020.10.13 Үзэх
25 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /10,06/ A/106 2020.10.06 Үзэх
26 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /9,29/ A/92 2020.09.29 Үзэх
27 Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх тухай /9,24/ A/104 2020.09.24 Үзэх
28 Антибиотикийн дэд хороог шинэчлэн байгуулах тухай A/103 2020.09.22 Үзэх
29 Эмнэлзүйн заавар удирдамж боловсруулах тухай A/102 2020.09.11 Үзэх
30 Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, цахим үйлчилгээг сайжруулах тухай A/101 2020.09.08 Үзэх
31 "Эерэг хандлага-Эмчилгээний эхлэл" аянг зохион байгуулах A/98 2020.09.01 Үзэх
32 Коронавирусын үед нэмэлтээр ажиллах баг томилох тухай /9,01/ A/99 2020.09.01 Үзэх
33 Коронавирусын үед жендэрт суурилсан хүчирхийлэлд A/100 2020.09.01 Үзэх
34 Шагналын дагалдах мөнгө олгох тухай A/96 2020.08.24 Үзэх
35 Тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ хийх ажлын хэсэг байгуулах тухай A/97 2020.08.24 Үзэх
36 Тасаг хооронд сэлгэн ажиллуулах тухай /8,10/ A/94 2020.08.10 Үзэх
37 COVID-19 -ийн үед нэмэлтээр ажиллах баг томилох тухай A/92 2020.07.30 Үзэх
38 Эрүүл мэндийн ажилтны нийгмийн хамгааллыг дэмжих A/93 2020.07.30 Үзэх
39 Коронавирусын үед нэмэлтээр ажиллах баг томилох тухай A/92 2020.07.30 Үзэх
40 Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх тухай /7,28/ A/91 2020.07.28 Үзэх
41 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /7,22/ A/89 2020.07.22 Үзэх
42 Амрагч хүүхдүүдэд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх тухай A/90 2020.07.22 Үзэх
43 Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай /7/ A/85 2020.07.09 Үзэх
44 Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэх A/86 2020.07.09 Үзэх
45 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал A/87 2020.07.09 Үзэх
46 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөл байгуулах тухай A/88 2020.07.09 Үзэх
47 Төгсөлтийн дараах сувилахуй, тусгай мэргэжилтний төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтийн төгсөлтийн шалгалт авах тухай A/84 2020.07.03 Үзэх
48 КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР /COVID-19/-ЫН ҮЕД НЭМЭЛТЭЭР АЖИЛЛАХ БАГ ТОМИЛОХ ТУХАЙ A/83 2020.07.03 Үзэх
49 ТӨВИЙН АЖИЛЧДЫГ ГЕПАТИТ В ВАКЦИНД ХАМРУУЛАХ ТУХАЙ A/80 2020.07.01 Үзэх
50 ТАНДАЛТЫН ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ /7 САР/ A/82 2020.07.01 Үзэх
51 БАЙГУУЛЛАГЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ,ЭРҮҮЛ АХУЙН ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫГ ГҮЙЦЭТГЭХ КОМИСС БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ A/79 2020.06.30 Үзэх
52 “ЭМЧ, ЭМНЭЛГИЙН АЖИЛТНУУДАД COVID-19 ХАЛДВАРЫН ҮЕД БЭЛЭН БАЙДЛЫГ ХАНГАН АЖИЛЛАХ, ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ ЧАДАВХИ БЭХЖҮҮЛЭХ” ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ A/81 2020.06.30 Үзэх
53 ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХҮРТЭЭМЖИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ТУХАЙ /6 САР/ A/76 2020.06.29 Үзэх
54 ТАСАГ ХООРОНД СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ A/77 2020.06.29 Үзэх
55 “ХАЛДВАРГҮЙЖҮҮЛЭХ БОДИСЫН ЗОХИСТОЙ ХЭРЭГЛЭЭ” СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ A/75 2020.06.18 Үзэх
56 ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙН ТООЛЛОГО ЯВУУЛАХ ТУХАЙ A/72 2020.06.17 Үзэх
57 ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЗОХИЦУУЛАХ ТУХАЙ A/73 2020.06.17 Үзэх
58 СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨРИЙГ ЗАРЦУУЛАХ ТУХАЙ /6 САР/ A/74 2020.06.17 Үзэх
59 ТАСАГ ХООРОНД СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ /6 САР/ A/70 2020.06.15 Үзэх
60 ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХҮРТЭЭМЖИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ТУХАЙ /5 САР/ A/67 2020.05.26 Үзэх
61 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020 05 26 А/66 2020.05.26 Үзэх
62 Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх тухай 2020 А/67 2020.05.26 Үзэх
63 Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай А/63 2020.05.18 Үзэх
64 Шөнийн цагт ажилласны нэмэгдэл хөлс олгох тухай А/64 2020.05.18 Үзэх
65 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020 05 А/65 2020.05.18 Үзэх
66 Ажил үүргийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай А/60 2020.05.11 Үзэх
67 Ажил үүргийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай 2020 А/61 2020.05.11 Үзэх
68 Тохиолдлыг тусгаарлан эмчлэх хэсэг байгуулах тухай А/58 2020.05.05 Үзэх
69 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020 А/54 2020.05.01 Үзэх
70 Коронавируст халдвар /COVID 19 / үед ажиллах эмнэлзүйн баг томилох тухай А/56 2020.05.01 Үзэх
71 Ковид 19 халдварт цар тахалтай тэмцэх бэлэн байдлын дадлага сургуулилтанд оролцох тухай А/57 2020.05.01 Үзэх
72 Төгсөлтийн дараах сувилагч, тусгай мэргэжилтний төрөлжсөн мэргэжил эзэмшүүлэх сургалтыг зохион байгуулах тухай А/50 2020.04.27 Үзэх
73 Төгсөлтийн дараах сувилагч, тусгай мэргэжилтний мэргэшил дээшлүүлэх сургалтыг зохион байгуулах тухай А/51 2020.04.27 Үзэх
74 Ажлын үр дүнгийн мөнгөн урамшуулал олгох тухай 2020 А/47 2020.04.24 Үзэх
75 Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх тухай А/49 2020.04.24 Үзэх
76 Төсөл хэрэгжүүлэх тухай А/44 2020.04.22 Үзэх
77 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2020 А/45 2020.04.22 Үзэх
78 Комисс байгуулах тухай 2020 А/46 2020.04.22 Үзэх
79 Сургалтын төлбөрийг зарцуулах тухай А/39 2020.04.03 Үзэх
80 Төгсөлтийн урьдчилсан шалгалт авах тухай А/38 2020.03.31 Үзэх
81 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай А/35 2020.03.25 Үзэх
82 Коронавирусын халдварын үед эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг тасалдуулахгүй байх тухай А/34 2020.03.11 Үзэх
83 Ковид 19 халдварын үед өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллаж байгаа резидент эмч нарыг хоол хүнс, хамгаалах хувцас хэрэгсэл, дархлаа дэмжих эм бэлдмэлээр хангах тухай А/33 2020.03.10 Үзэх
84 Эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг тасаг хооронд сэлгэн ажиллуулах тухай А/28 2020.03.02 Үзэх
85 Хариуцлагатай хэрэглэгч аяныг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай А/30 2020.03.02
86 Зарим эмч, эмнэлгийн ажиллагсадын ажлын цагийг хорогдуулах тухай А/27 2020.03.02 Үзэх
87 өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллах тухай А/26 2020.02.28 Үзэх
88 Коронавируст халдвар (COVID-19)-ын үед эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх ажлын хэсэг байгуулах тухай A/24 2020.02.27 Үзэх
89 Коронавируст халдвар (COVID-19)-ын үед эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020.02.27 A/25 2020.02.27 Үзэх
90 Байгууллагын гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийг шинэчлэн байгуулах тухай A/23 2020.02.19 Үзэх
91 Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах A/19 2020.02.18 Үзэх
92 Мэргэжлийн зэргийн нэмэгдэл олгох тухай A/17 2020.02.05 Үзэх
93 Төлбөрийн жишиг хэмжээ батлах тухай A/16 2020.02.03 Үзэх
94 Байгууллагын гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн анги томилох тухай A/13 2020.01.28 Үзэх
95 Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлыг хангах зарим арга хэмжээний тухай A/14 2020.01.28 Үзэх
96 Шинэ коронавируст халдварын болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх бэлэн байдлыг хангах тухай 2020.01.28 A/15 2020.01.28 Үзэх
97 Шинэ коронавируст халдварын болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх бэлэн байдлыг хангах тухай A/11 2020.01.23 Үзэх
98 Хүнд хортой нөхцлийн нэмэгдэл олгох тухай A/10 2020.01.21 Үзэх
99 "Хүүхдийн түлэгдэл - эцэг эхийн хариуцлагаас" 2-р аян зохион байгуулах тухай A/06 2020.01.15 Үзэх
100 Төгсөлтийн дараах сувилахуй, тусгай мэргэжилтний төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтын төгсөлтийн шалгалт авах тухай A/02 2020.01.07 Үзэх
101 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө/ A/03 2020.01.07 Үзэх
102 Орон тоо шинэчилж, цалин, нэмэгдэл хөлсөнд өөрчлөлт оруулах тухай A/01 2020.01.02 Үзэх
103 Хүний нөөцийн хөгжлийн стратеги, төвөвлөгөөг батлах тухай А/398 2018.11.25 Үзэх
104 Англи хэлний түвшин тогтоох журам-1 A/398 2018.11.25 Үзэх
105 ГССҮТ-ийн эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний ажлын гүйцэтгэлийн журам-1 A/398 2018.11.25 Үзэх
106 Хувь хүний хөгжлийн хөтөлбөр-1 A/398 2018.11.25 Үзэх
107 Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтын журам-1 A/398 2018.11.25 Үзэх
108 Хүний нөөцийн мэдээллийн сангийн журам-1 A/398 2018.11.25 Үзэх
109 Чөлөө олгох журам-1 A/398 2018.11.25 Үзэх
110 Шагнал урамшууллын журам-1 A/398 2018.11.25 Үзэх
111 Шинэ ажилтан дасан зохицох хөтөлбөр-1 A/398 2018.11.25 Үзэх
112 Эд хөрөнгийн бүрэн хариуцлага хүлээлгэх гэрээ-1 A/398 2018.11.25 Үзэх
113 Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай 178А 2016.07.05 Үзэх
114 ГССҮТөвийн ажилтанд чөлөө олгох журам 1-р хавсралт, ГССҮТөвд иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, хүсэлт, санлыг хүлээн авах, шийдвэрлэх журам 2-р хавсралт, ГССҮТөвийн цахим хуудас ажиллуулах журам 3-р хавсралт 176А 2016.07.01 Үзэх
115 Төрийн өмчийн эрүүл мэндийн байгууллагаас үзүүлэх төлбөртэй тусламж үйлчилгээний жагсалт 1-р хавсралт, Төрийн өмчийн эрүүл мэндийн байгууллагаас үзүүлэх төлбөртэй тусламж үйлчилгээний журам 2-р хавсралт А228 2016.06.15 Үзэх
116 Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжих өношийн хамааралтай бүлгийн болон хувь хүний төлөх хамтын төлбөрийн хэмжээ, жагсаалт 168A 2016.06.07 Үзэх
117 Хөдөлмөрийн маргаан таслах комиссын дүрэм 90/А 2016.04.18 Үзэх
118 Хөдөлмөрийн маргаан таслах комисс томилох тухай 98А 2016.04.18 Үзэх
119 Үнэлгээ хороо байгуулах 282А 2015.12.03 Үзэх
Өмнөх сарын тоон үзүүлэлт
АМБУЛАТОРИ
ҮЗЛЭГ
5394
ЯАРАЛТАЙ
ТУСЛАМЖ
10598
МЭС
ЗАСАЛ
942
ХЭВТЭН
ЭМЧЛҮҮЛСЭН
1398

7018-0136

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 7-р хороо, ГССҮТ-ийн өөрийн байр