Байгууллагын төлөвлөгөө

Байгууллагын төлөвлөгөө

Нэр Огноо
Хавсралт
1 ГССҮТөвд 2021-2022 онд Авлигын эсрэг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, дүгнэх хуудас 2021.06.30 Үзэх
2 ГССҮТөвийн 2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2019.12.25 Үзэх
3 ГССҮТ-ийн Авлигын эсрэг ажлын төлөвлөгөө 2017-2020 2019.02.28 Үзэх
4 ГССҮТөвийн 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2017.10.30 Үзэх
5 ГССҮТөвийн 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2017.10.30 Үзэх
6 ГССҮТөвийн 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Үзэх
Өмнөх сарын тоон үзүүлэлт
АМБУЛАТОРИ
ҮЗЛЭГ
5394
ЯАРАЛТАЙ
ТУСЛАМЖ
10598
МЭС
ЗАСАЛ
942
ХЭВТЭН
ЭМЧЛҮҮЛСЭН
1398

7018-0136

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 7-р хороо, ГССҮТ-ийн өөрийн байр