Нүүр хуудас / Зөвлөгөө

Зөвлөгөө

Шагай булгарах үед хийх анхан шатны тусламж

Шагай булгарах үед хийх анхан шатны тусламж

Дэлгэрэнгүй
Ясны хугарал

Ясны хугарал

Дэлгэрэнгүй
Ил шарханд хийх анхны тусламж

Ил шарханд хийх анхны тусламж

Дэлгэрэнгүй
Хүзүүний яс гэмтэхэд үзүүлэх тусламж

Хүзүүний яс гэмтэхэд үзүүлэх тусламж

Дэлгэрэнгүй
Гавал тархины гэмтэл

Гавал тархины гэмтэл

Дэлгэрэнгүй
нурууны өвдөлтийн үед хийх дасгал

нурууны өвдөлтийн үед хийх дасгал

Дэлгэрэнгүй
Түнхний үе солих хагалгааны дараах дасгал

Түнхний үе солих хагалгааны дараах дасгал

Дэлгэрэнгүй
Түнхний өнцөгт ялтас хадаас \DNS\ хийлгэсэн үед хийх дасгал

Түнхний өнцөгт ялтас хадаас \DNS\ хийлгэсэн үед хийх дасгал

Дэлгэрэнгүй
Хүзүү, нурууны гэмтлийн дараах, эрт үед бие даан суух зөвлөмж

Хүзүү, нурууны гэмтлийн дараах, эрт үед бие даан суух зөвлөмж

Дэлгэрэнгүй
Өмнөх сарын тоон үзүүлэлт
АМБУЛАТОРИ
ҮЗЛЭГ
5394
ЯАРАЛТАЙ
ТУСЛАМЖ
10598
МЭС
ЗАСАЛ
942
ХЭВТЭН
ЭМЧЛҮҮЛСЭН
1398

7018-0136

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 7-р хороо, ГССҮТ-ийн өөрийн байр