Нүүр хуудас / Гарын авлага

Гарын авлага

Нэр Тайлант хугацаа Тайлан оруулсан огноо
Хавсралт
1 Дэлхий дахинд осол, гэмтлийн тусламж үйлчилгээг амжиттай хөгжүүлж буй түүх, туршлагаас 2019.11.19 Үзэх
2 Осол гэмтлийн үед үзүүлэх анхны тусламж 2019.11.18 Үзэх
3 Ахмад настанг осол гэмтлээс сэргийлэхэд зориулсан гарын авлага 2019.11.18 Үзэх
Өмнөх сарын тоон үзүүлэлт
АМБУЛАТОРИ
ҮЗЛЭГ
5394
ЯАРАЛТАЙ
ТУСЛАМЖ
10598
МЭС
ЗАСАЛ
942
ХЭВТЭН
ЭМЧЛҮҮЛСЭН
1398

7018-0136

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 7-р хороо, ГССҮТ-ийн өөрийн байр