ГЭМТЛИЙН ЯАРАЛТАЙ ТУСЛАМЖ, МЭДЭЭГҮЙЖҮҮЛГИЙН МЕНЕЖМЕНТ, АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ

   Монголын мэдээгүйжүүлэгч эмч нарын нийгэмлэг, ГССҮТ-ийн Мэдээгүйжүүлгийн тасагтай хамтран “ГЭМТЛИЙН ЯАРАЛТАЙ ТУСЛАМЖ, МЭДЭЭГҮЙЖҮҮЛГИЙН МЕНЕЖМЕНТ, АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ” сэдэвт 2 багц цагийн сургалтыг 2019 оны 06 дугаар сарын 21-22-ны өдрүүдэд ГССҮТөвд зохион байгууллаа.

Тус сургалтанд Австралийн мэдээгүйжүүлгийн эмч нарын нийгэмлэгүүдийн холбооны 8 сургагч багш ирж хичээл заасан, мөн 21 аймаг 9 дүүргээс мэдээгүйжүүлгийн эмч нар ирж суралцсанаараа онцлог боллоо.

Posted in Мэдээлэл