Эрдмийн зөвлөл

Ангаах ухааны сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологийг үе шаттай нэвтүүлж, осол гэмтээс сэргийлэх, оношлох, эмчлэх, нөхөн сэргээх тусламж үйлчилгээг олон улсын стандартын шаардлаганд нийцүүлэн тэгш, шударга, хүртээмжтэй, чанартай үзүүлж, хүн амын эрүүл мэндийг найдвартай сахин хамгаална.

 

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүд:

  • Овог нэр 1
  • Овог нэр 2
  • Овог нэр 3
  • Овог нэр 4
  • Овог нэр 5