Удирдлагын зөвлөл

УДИРДЛАГЫН ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

ГССҮТөвийн ерөнхий захирлын үйл ажиллагаанд зөвлөх эрх бүхий удирдлагын зөвлөлийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллана.

  • Зөвлөлийн дарга: Т.Мөнхсайхан  /Ерөнхий захирал/
  • Нарийн бичгийн дарга: Б.Түмэн-Өлзий /Статистик мэдээлэл, тандалт судалгааны албаны дарга /

Удирдлагын зөвлөлийн гишүүд:

  • О.Хишигсүрэн /Эмнэлэгийн тусламж үйлчилгээ хариуцсан дэд захирал/
  • С.Бямбанайдан /Эдийн засаг, санхүү, хүний нөөц хариуцсан дэд захирал/
  • Г.Төмөрбаатар / Мэдээлэл технологи, хангамж үйлчилгээ хариуцсан дэд захирал/
  • Р.Гантуяа / Чанар, дотоод хяналтын албаны дарга /
  • Ц.Оюунтунгалаг /Хүний нөөц хөгжлийн албаны дарга /
  • Г.Дэлхийцэцэг /Сувилахуйн албаны дарга /