Бүтэц зохион байгуулалт

Удирдлагын зөвлөл

УДИРДЛАГЫН ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

ГССҮТөвийн ерөнхий захирлын үйл ажиллагаанд зөвлөх эрх бүхий удирдлагын зөвлөлийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллана.

 • Зөвлөлийн дарга: Т.Мөнхсайхан  /Ерөнхий захирал/
 • Нарийн бичгийн дарга: Б.Түмэн-Өлзий /Статистик мэдээлэл, тандалт судалгааны албаны дарга /

Удирдлагын зөвлөлийн гишүүд:

 • О.Хишигсүрэн /Эмнэлэгийн тусламж үйлчилгээ хариуцсан дэд захирал/
 • С.Бямбанайдан /Эдийн засаг, санхүү, хүний нөөц хариуцсан дэд захирал/
 • Г.Төмөрбаатар / Мэдээлэл технологи, хангамж үйлчилгээ хариуцсан дэд захирал/
 • Р.Гантуяа / Чанар, дотоод хяналтын албаны дарга /
 • Ц.Оюунтунгалаг /Хүний нөөц хөгжлийн албаны дарга /
 • Г.Дэлхийцэцэг /Сувилахуйн албаны дарга /

 

 

Эрдмийн зөвлөл

Ангаах ухааны сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологийг үе шаттай нэвтүүлж, осол гэмтээс сэргийлэх, оношлох, эмчлэх, нөхөн сэргээх тусламж үйлчилгээг олон улсын стандартын шаардлаганд нийцүүлэн тэгш, шударга, хүртээмжтэй, чанартай үзүүлж, хүн амын эрүүл мэндийг найдвартай сахин хамгаална.

 

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүд:

 • Овог нэр 1
 • Овог нэр 2
 • Овог нэр 3
 • Овог нэр 4
 • Овог нэр 5

Чанар, дотоод хяналтын алба

АЛБАНЫ ТОВЧ ТҮҮХ:

Монгол улсын Эрүүл мэндийн салбарт 1998 оноос эхлэн Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын сайдын А/155 тоот тушаалаар томоохон эмнэлгүүдэд Чанарын менежер орон тоогоор ажиллаж эхэлсэн билээ. 2000 онд ЭМС-ын 167 тоот тушаалаар томоохон эмнэлгүүд “Чанарын алба”-тай болсоноор багаар ажиллах суурь тавигдсан.

ГССҮТӨВД:

 • 1998 онд анхны чанарын менежерээр их эмч Ж.Оюунтөгсийг ерөнхий захирлын тушаалаар томилон ажиллуулсан .
 • 1999 онд их эмч Хайдав
 • 1999 оны 12 сараас 2005 оны  4 сар хүртэл их эмч Ч.Нямхүү
 • 2005 оны 4 сараас 2007 оны 1 сар хүртэл  Наранцэцэг
 • 2007оны 1 сараас 2007оны 6 сар хүртэл Д.Оюунцэцэг
 • 2008 оны 9 сарын 15 наас  Ч.Нямхүү Эмчилгээ чанарын албаны дарга ажиллаж байсан.
 • 2017-02-06 наас  эхлэн Монгол Улсын Шадар сайд, ЭМС-ын 2012 оны 06/25 тушаалын дагуу 3 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж эхэлсэн.

ЧАНАР, ДОТООД ХЯНАЛТЫН АЛБАНЫ БҮТЭЦ, БҮРЭЛДХҮҮН:

 1. ЧДХАлбаны дарга Р.Гантуяа
 2. Чанарын менежер Ч.Нямхүү
 3. Мэдээлэл лавлагааны ажилтан Э.Энхжин

АЛБАНЫ ЗОРИЛГО:

Чанар, дотоод хяналтын алба нь эмчилгээ, оношлогоо, тусламж үйлчилгээний чанарыг стандартын түвшинд хүргэж, иргэд үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийг хангахад оршино.

ЭМЧИЛГЭЭ ЧАНАРЫН АЛБАНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА:

 • Эмчилгээ үйлчилгээ стандарт , удирдамжийн хэмжээнд явагдаж байгаа эсэх
 • Мэс заслын болон эмнэлгийн дотоод халдвараас урьдчилан сэргийлэх, холбогдон гарсан хууль , тогтоолын хэрэгжилтэнд хяналт тавих
 • Эмнэлгийн ажилчдын ёс зүйн хэв хэмжээний хэрэгжилтэнд хяналт тавих
 • Гарсан зөрчлийг мэдээлж, дахин гаргахаас урьдчилан сэргийлэх зэрэг ажлуудыг үе шаттайгаар явуулах зорилготой ажиллаж байна.

 

1 | 2